Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Djur i tätort

Om du bor inom tätbebyggt bostadsområde måste du ha tillstånd för att få ha vissa djur.

Tillstånd

De djur som du behöver tillstånd för att få ha inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser är:

  • Nötkreatur, häst, get, får eller svin.
  • Pälsdjur eller hönsfåglar som inte är sällskapsdjur.
  • Giftorm eller annan farlig orm.

Upp till tio höns går bra att ha som sällskapsdjur. Om du vill ha fler än tio höns måste du söka tillstånd. Om du vill ha tupp behöver du också tillstånd.

Du söker tillstånd hos miljö- och byggnadskontoret genom att skicka in en ansökningsblankett. Med denna behöver du bifoga en karta eller ritning över fastigheten samt en beskrivning av din djurhållning.

Tillståndet är personligt

Tillståndet är personligt och knutet till en viss fastighet. Om du flyttar måste du söka ett nytt tillstånd.

Avgift

Du betalar en avgift för vår handläggning av ansökan om tillstånd.

Att tänka på

  • Djurhållning får inte orsaka olägenheter för de som bor runt dig. 
  • Djurhållning ska ske på ett djurskyddsmässigt lämpligt sätt.
  • Hantering av gödsel ska ske utan olägenheter för omgivningen. Gödsel bör tas omhand lokalt.
  • Tupp bör hållas inomhus mellan klockan 21.00-07.00.
  • Prata med dina närmaste grannar om dina planer.

Lagstiftning

Din djurhållning lyder under Miljöbalken och Djurskyddslagen. Miljö- och byggnadskontoret har tillsyn enligt Miljöbalken. Länsstyrelsen ansvarar för tillsynen enligt Djurskyddslagen.
Det är Västerviks kommuns lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö som bestämmer vilka djur som du behöver söka tillstånd för inom tätbebyggt område.

Om djur far illa

Om du misstänker att ett djur far illa ska du ta kontakt med djurskyddshandläggare på Länsstyrelsen.

Sidan senast granskad den 29 april 2024