Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Skolinspektionen har valt ut fyra skolor och två gymnasierektorsområden i Västerviks kommun och har nu inlett sin regelbundna tillsyn

2019-09-10

Den statliga myndigheten Skolinspektionen genomför olika typer av regelbunden tillsyn och granskning av skolor var tredje år i alla Sveriges kommuner. Förra veckan inledes granskningen av de utvalda skolorna i Västerviks kommun och tillsynen kommer att pågå under hösten 2019. Ett resultat av granskningen kommer att presenteras för att hjälpa kommunen med det egna kvalitetsförbättringsarbetet.

- Det här är en värdefull hjälp för vårt eget kvalitets- och förbättringsarbete i kommunen, säger grundskolechef Ewa Myhrén och fortsätter:
- Vi har ju haft besök av Skolinspektionens medarbetare förut i vår kommun och vi har undan för undan jobbat med att rätta till allt som har blivit utpekat som förbättringsområden.

Skolinspektionens tillsyn kan ske på lite olika sätt, beroende bland annat på hur tidigare granskningar har gått. I Västerviks kommun kallas tillsynen för Regelbunden kvalitetsgranskning och 2019-års granskning inleddes förra veckan efter att allt efterfrågat underlag, som verksamhetsplaner och verksamhetsberättelser, skickades in till Skolinspektionen 20 augusti.

För ett år sedan genomfördes undersökningen ”Skolenkäten”, då Skolinspektionen skickade en enkät till föräldrar och pedagoger från förskoleklass till årskurs nio, plus gymnasiet. Dessutom genomfördes en motsvarande elevenkät i årskurserna fem, åtta och två i gymnasiet.

Därefter valde Skolinspektionen ut ett antal skolor och rektorsområden på Västerviks Gymnasium
- De fyra skolor och två rektorsområden på gymnasiet som valdes ut var: högstadieskolan Ellen Key, F-6-skolan Överumsskolan, den lite mindre F-6-skolan Loftahammars skola, Ankarsrums skolas högstadium, samt rektorsområdena ett och tre på Västerviks Gymnasium, säger Ewa Myhrén på Västerviks kommun.

De sex utvalda skolorna och rektorsområdena får nu besök under två dagar på varje ställe av Skolinspektionen. Där träffar inspektörerna rektor, lärare, elever och skolornas elevhälsa. Senare, under början av oktober fortsätter granskningen med att Skolinspektionen träffar kommunens förvaltningsledning, gymnasiechef, ordförande samt vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden, kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande, förvaltningscontrollern och förvaltningens elevhälsochef.

Senare under hösten kommer Skolinspektionens rapport och den kommer att ligga till grund för fortsatt förbättringsarbete inom Västerviks kommuns skolväsende.
Det känns väldigt positivt med årets kvalitetsgranskning eftersom vi är väl förberedda och har bra erfarenheter från tidigare tillsyn, säger Ewa Myhrén avslutande.

Sidan senast granskad den 10 september 2019