Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Pressmeddelande: Kommunen har svarat på Skolinspektionens frågor

2017-01-16

Västerviks kommun har nu lämnat svar på de frågor Skolinspektionen ställt inför sitt besök. Under vecka sex och sju gör Skolinspektionen sin regelbundna tillsyn i Västerviks kommun. Syftet med inspektionen är att granska hur väl kommunen lever upp till de nationella mål och krav som finns.

Inför besöket har ansvariga rektorer fått svara på frågor och beskriva sin verksamhet. Förvaltningen har besvarat frågor om samtliga verksamheter också. De enskilda skolorna och programmen granskas, liksom verksamheten i sin helhet.

Det skriftliga materialet använder Skolinspektionen som utgångspunkt för hur besöket utformas.

Skolinspektionen har valt ut Blackstads skola, Himalajaskolan, Ringeltaubska skolan och Östra Ringskolan. När det gäller gymnasiet är det rektorsområde fyra och fem som får besök. 

För mer information kontakta:

Ewa Myhrén

Utvecklingsledare för grundskolan
0490-25 46 26
ewa.myhren@vastervik.seSidan senast granskad den 16 januari 2017