Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Skolinspektionens beslut ett kvitto på gott arbete

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

2017-04-05

Nu har kommunen fått besluten från Skolinspektionens tillsyn för grundskolan och grundsärskolan. Dessa beslut visar, liksom besluten för förskolan, gymnasiet och Komvux, att verksamheterna håller en hög kvalitet.

– Det är väldigt roligt att få kvitto på allt gott arbete som görs, säger barn- och utbildningschef Magnus Bengtsson.

Skolinspektionens bedömning är att arbetet i grundskolan och i grundsärskolan fungerar bra. Skolorna erbjuder en likvärdig utbildning av hög kvalitet. Eleverna har tillgång till materiella och personella resurser, elevhälsa, studie- och yrkesvägledning samt skolbibliotek. Och det finns system för att ta emot, utreda och åtgärda kränkningar på skolorna.

– Det här är områden vi tillsammans har arbetat för att utveckla, säger grundskolechef Ewa Myhrén.

Förra gången Skolinspektionen gjorde tillsyn i Västervik fick kommunen kritik på många områden. Vid årets tillsyn har Skolinspektionen funnit en brist när det gäller mottagandet i grundsärskolan.

– Här behöver vi ändra våra rutiner, säger Ewa Myhrén. Mottagandet i grundsärskolan föregås av en pedagogisk, psykologisk, medicinsk och social bedömning. Den utredningen måste vara klar innan elevens vårdnadshavare lämnar sitt medgivande.

För grundskolan får kommunen en anmärkning när det gäller förutsättningar för utbildning. Det handlar om att analysera elevernas frånvaro, för att säkerställa att alla elever går i skolan. Samt att fortsätta arbetet med att erbjuda studiehandledning på alla språk.

– Det är glädjande att Skolinspektionen bekräftar att vi tillsammans har lyft kvaliteten i grundskolan och grundsärskolan, säger Ewa Myhrén.

Magnus Bengtsson lyfter fram det systematiska kvalitetsarbetet. Vid förra inspektionen fick förvaltningen kritik på detta område, men vid årets tillsyn har Skolinspektionen inte identifierat några brister här.

Självklart betyder det inte att vi lutar oss tillbaka och är nöjda, säger Magnus Bengtsson. Det ger oss ny energi att fortsätta det arbete vi gör varje dag tillsammans med våra medarbetare, barn och elever.

För mer information kontakta:

Magnus Bengtsson

Barn- och utbildningschef
0490-25 42 07
magnus.h.bengtsson@vastervik.se

                         

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.