Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Förlängd tid vägarbete Gränsövägen från 4 till 25 november

2022-11-03

24 oktober till 4 november skulle vägarbeten ske vid Gränsövägen 2 i Västerviks utkant. Tillfälliga trafikljus sätts upp under perioden som arbetet pågick. Nu förlängs arbetstiden till 25 november. Trafikljusen tas bort 4 november medan arbetet fortsätter med asfaltering och kantsten i körfältet.

Område vägarbete med begränsad framkomlighet Gränsövägen 2 3 till 25 november

karta område vägarbete med begränsad framkomlighet Gränsövägen 2 24 oktober till 4 november

Sidan senast granskad den 3 november 2022