Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Begränsad framkomlighet på Gränsövägen 24 oktober till 4 november på grund av vägarbeten

2022-10-21

24 oktober till 4 november sker vägarbeten vid Gränsövägen 2 i Västerviks utkant. Arbetet innebär att trafik endast kan passera i ett körfält. Tillfälliga trafikljus sätts upp under perioden som arbetet pågår.

Gående och cyklister leds med skyltar till en provisorisk gång- och cykelväg under tiden som arbetet pågår.

Område vägarbete med begränsad framkomlighet Gränsövägen 2 24 oktober till 4 november

karta område vägarbete med begränsad framkomlighet Gränsövägen 2 24 oktober till 4 november

Sidan senast granskad den 21 oktober 2022