Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Ny kundtjänst och felanmälan för gator och parker

2022-10-14

Personalen i kundtjänst.

Måndag 17 oktober öppnar en ny kundtjänst för skötsel av gator och parker på kommunhuset i Västervik. Detta sker samtidigt som Kanonaden Entreprenad AB tar över driftavtalet för utförare som tidigare låg hos Västervik Miljö & Energi AB på Lunnargatan.

Den nya kundtjänsten inryms i kommunhusets befintliga reception och hanterar ärenden och frågor både digitalt och i fysiska möten.

- Vi tror att det blir enklare för medborgarna att få en mer samlad kundtjänst nära oss som beställarorganisation, säger Daniel Niklasson, samhällsbyggnadschef. Tidigare har medborgare inte alltid vetat om man ska vända sig till kommunhuset eller till Västervik Miljö & Energi i frågor som rör utemiljöer. Är det en trasig gunga så ska man ha anmält till Lunnargatan men har man synpunkter eller vill ha en gunga eller lekplats så är det kommunhuset man ska vända sig till. Nu blir det enklare när allt går till samma kundtjänst.

- Västervik Miljö & Energi AB har dock kvar områdena miljö, avfall, fjärrvärme, fiber, energi och vatten. Så där behöver man fortsatt vända sig till deras dem, menar Daniel Niklasson. Vi kommer dock ha ett nära samarbete och hjälpas åt att ge en bra service till alla som hör av sig. Även ärenden kring tillstånd, miljö och bygglov hanteras som tidigare av Miljö- och byggnadskontoret på Lunnargatan.

I den nya kundtjänsten på kommunhuset jobbar initialt tre medarbetare med två handläggare på samhällsbyggnadsenheten som back-up om det skulle bli anstormning. Tanken är att kundtjänsten direkt ska kunna handlägga ärenden och skicka beställningar direkt till utförare.

- Det är ett nytt och spännande sätt att jobba med betydligt mer ansvar, säger Annelie Wall Ericsson som jobbar i receptionen. Vi utvecklar samtidigt vår e-tjänst som på sikt kommer att effektivisera arbetet ännu mer. Du kan redan nu t ex fotografera ett hål i marken och markera på en karta var det är så kommer den informationen direkt till oss och sedan vidare till den som ska laga hålet.

- Men det går förstås utmärkt att ringa också och att skicka e-post, fortsätter Annelie. Vi tar emot alla som hör av sig både för frågor och felanmälan mellan 9-12 och 13-16. Man når oss via kommunens växel eller direkt på 0490- 25 49 50. Smidigast är dock att skicka in ärendet digitalt. Det kan man ju göra när som helst på dygnet.

Sidan senast granskad den 14 oktober 2022