Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning handläggare Yngregruppen (personer under 65 år)

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 45

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Enström
0490-25 50 36
theresia.enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Individ- och familjeomsorg
Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

individochfamiljeomsorg@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)

649 träffar på "fiber" inom Västerviks kommuns webbsidor

[PDF]Bra mat i skolan livsmedelsverket nov13

2018-04-18

Råd för förskoleklass, grundskola, gymnasieskola och fritidshem November 2013 Bra mat i skolan ... fibrer, antioxidanter, - vitaminer och mineraler. Fullkorn finns i spannmålspro­ - dukter och kan vara både hela korn ...

Filstorlek: 1767 Kb

[PDF]Taxa-for-prövning-och-tillsyn-inom-miljöbalkens-område-uppräkning

2018-04-18

20 000 ton textilfibrer eller textilier per - kalenderår. - Mer än 2 500 ton men högst 20 000 ton textil- fibrer eller textilier per kalenderår. 6 kap 2 § 17.20 - - - - - - - - - 17.20-1 - 17.20-2 - - - 17.20-3 - - ...

Filstorlek: 1009 Kb

[PDF]Fop gamleby planbeskrivning samradsupplaga

2017-12-12

1 FÖRDJUPNING AV - ÖVERSIKTSPLANEN FÖR GAMLEBY PLANBESKRIVNING SAMRÅDSUPPLAGA 2017-11-27 2 Innehåll Sammanfattning ... fiber till flertalet flerbostadshus, och utbyggnad pågår till enfamiljshusen. Ett tydligt intresse ...

Filstorlek: 6007 Kb

[PDF]Totebo 00.mxd

2015-10-08

ån. 47 Ridled. Allmänna åsikter: Vi vill att Karlebo och Näs - tillfaller Västerviks kommun. Internet fiber lan. Önskemål om att ha en - ridpaddock i det gamla - området som ställverket - har varit, det är fortfarande ...

Filstorlek: 621 Kb

[PDF]Taxa-for-prövning-och-tillsyn-inom-miljöbalkens-område-uppräkning

2018-04-18

20 000 ton textilfibrer eller textilier per - kalenderår. - Mer än 2 500 ton men högst 20 000 ton textil- fibrer eller textilier per kalenderår. 6 kap 2 § 17.20 - - - - - - - - - 17.20-1 - 17.20-2 - - - 17.20-3 - - ...

Filstorlek: 1067 Kb

[PDF]Ankarsrum utvecklingsdialog res

2018-04-18

X Föreningsliv X Föreningsliv 2 x Föreningsaktiviteter för de yngsta X Kommunikation 1 x Fjärrvärme Fiber X Kommunikation Bredband m.m

Filstorlek: 102 Kb

[PDF]Bra-maltider-i-forskolan

2017-05-04

Bra måltider i förskolan 2 Innehåll Förord 3 - Inledning 4 ... fiberrika, dels eftersom barn liksom vuxna - kan besväras av gasbildning efter att ha ätit baljväxter. - Baljväxter ska inte serveras råa eller halvkokta, ...

Filstorlek: 2128 Kb

[PDF]Livsmedels- och måltidspolicy för Västerviks kommun

2018-04-18

1 VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING - LIVSMEDELS- OCH MÅLTIDSPOLICY MED RIKTLINJER FÖR - VÄSTERVIKS KOMMUN - POLICYN ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE ... fibrer än andra livsmedel av samma typ. - Specialkoster - Fullgoda ...

Filstorlek: 111 Kb

[PDF]Grundlaggande-karakterisering-for-avfall-som-ska-deponeras

2018-04-18

Ja Nej Blankett för grundläggande karakterisering av avfall som ska deponeras Företag/Verksamhet: Datum: Adress: Org. nr ... fibrer bundna i bindemedel eller förpackade i plast). Avfallet kan deponeras på: Deponi för ...

Filstorlek: 889 Kb

[PDF]Karakterisringsblankett-deponi-2015

2018-04-18

Blankett för grundläggande karakterisering av avfall som ska deponeras Företag/Verksamhet: Datum: Adress ... fibrer bundna i bindemedel eller förpackade i plast). Avfallet kan deponeras på: deponi för inert avfall deponi ...

Filstorlek: 31 Kb

Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning handläggare Yngregruppen (personer under 65 år)

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 45

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Enström
0490-25 50 36
theresia.enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Individ- och familjeomsorg
Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

individochfamiljeomsorg@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)