Söksida - Västerviks kommun
Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning handläggare Yngregruppen (personer under 65 år)

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 45

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Enström
0490-25 50 36
theresia.enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Individ- och familjeomsorg
Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

individochfamiljeomsorg@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)

666 träffar på "fiber" inom Västerviks kommuns webbsidor

[PDF]Överum 00.mxd

2015-10-08

9 7 8 6 5 4 3 2 ... med taxibuss. Behövs bredband via fiber. Utöka fritidsnäringen. Bra boende när man inte - behöver arbeta. Många villor - används som fritidshus. Finns inga jobb. Förbättrade kommunikationer - ...

Filstorlek: 877 Kb

[PDF]Kemakta-oktober-2000

2015-10-08

KEMAKTA AR 2000-16 Långtidseffekter på utsläpp av PCB och ... fibersediment. Det tidigare deponerade materialet samt de sediment som nu - skall muddras kommer att ingå i den slutliga deponin som får en kvalificerad täckning. ...

Filstorlek: 144 Kb

[PDF]Kemakta-januari-2000

2015-10-08

KEMAKTA AR 2000-01 Frigörelse av kvicksilver, PCB och PAH ... fibersediment, vilka deponerades på land inom industriområdet. Nya mätningar har - konstaterat att halterna i vikens sediment fortfarande är förhöjda vilket ...

Filstorlek: 176 Kb

[PDF]Blackstad 00.mxd

2015-10-08

3 2 9 8 7 4 5 6 1 ... 16 Trygghetsboende. ® Allmänna åsikter: Många bondgårdar - grönomsorg jobba med djur. Internet fiber kabel. Bättre förbindelser för - ungdomarna på - eftermiddagarna, - kvällar och helger. ...

Filstorlek: 642 Kb

[PDF]Planbeskrivning-didrikslund-2-180816

2018-08-16

Kommunstyrelsens förvaltning Enheten för samhällsbyggnad 2018-08-16 - Detaljplan för Didrikslund 2 Västervik ... fiber - Ledningsnätet är utbyggt. Fjärrvärmeledningar finns framdragna längs - Folkparksvägen och ...

Filstorlek: 590 Kb

[PDF]Västerviks kommun

2017-03-07

på särskilda boenden i Västerviks kommun? Jörgen Olsson informerar att det planeras för att dra in fiber på nya Dalsgården - och att det sannolikt kommer att göras vid alla nybyggnationer av särskilda - boenden. ...

Filstorlek: 124 Kb

[PDF]Bra mat i skolan livsmedelsverket nov13

2017-05-04

Råd för förskoleklass, grundskola, gymnasieskola och fritidshem November 2013 Bra mat i skolan ... fibrer, antioxidanter, - vitaminer och mineraler. Fullkorn finns i spannmålspro­ - dukter och kan vara både hela korn ...

Filstorlek: 1767 Kb

[PDF]Fop gamleby planbeskrivning utstallningsupplaga

2018-06-26

1 FÖRDJUPNING AV - ÖVERSIKTSPLANEN FÖR GAMLEBY PLANBESKRIVNING UTSTÄLLNINGSUPPLAGA, EFTER BESLUT I KS 2018-06-19 ... fiber till flertalet flerbostadshus, - och utbyggnad pågår till enfamiljshusen. Ett tydligt intresse ...

Filstorlek: 6743 Kb

[PDF]140506-helgenas-vsko-tu-m-forslag-sweco

2015-10-08

Sweco Gullbergs Strandgata 3 Box 2203, 403 14 Göteborg - Telefon ... fiber- och teleledningar inkluderas ej. Hantering - Med hantering avses - i enlighet med miljöbalken - en verksamhet eller åtgärd som utgörs av tillverkning, ...

Filstorlek: 1983 Kb

[PDF]Totebo 00.mxd

2015-10-08

ån. 47 Ridled. Allmänna åsikter: Vi vill att Karlebo och Näs - tillfaller Västerviks kommun. Internet fiber lan. Önskemål om att ha en - ridpaddock i det gamla - området som ställverket - har varit, det är fortfarande ...

Filstorlek: 621 Kb

Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning handläggare Yngregruppen (personer under 65 år)

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 45

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Enström
0490-25 50 36
theresia.enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Individ- och familjeomsorg
Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

individochfamiljeomsorg@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)