Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning handläggare Yngregruppen (personer under 65 år)

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 45

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Enström
0490-25 50 36
theresia.enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Individ- och familjeomsorg
Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

individochfamiljeomsorg@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)

649 träffar på "fiber" inom Västerviks kommuns webbsidor

[PDF]Planbeskrivning 160427

2018-04-18

PLANBESKRIVNING Detaljplan för Del av Horn 1:18 m.fl. Västerviks ... fiber och el krävs inte heller marklov om marknivån återställs. Närmaste offentlig och kommersiell service finns i Västervik stad, ca 6 km nordväst ...

Filstorlek: 9223 Kb

[PDF]Loftahammar utvecklingsdialog res

2015-10-08

Utvecklingsdialogen i Loftahammar gemofördes i två steg. Första steget var en förbättringspromenad ... fiber X X X X Väg 213 förbättras Marknadsföring X X X Skärgårdstrafik X Äldreboende distriktsskötersa behåll ...

Filstorlek: 93 Kb

[PDF]KS180212

2018-04-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - Kommunstyrelsen 3 (33) 2018-02-12 ... fiber. Det är - lämpligt att kommunen förvärvar fastigheten för att kunna erbjuda den - och grannfastigheten Släpvagnen 8 till intressenter med - bilserviceinriktning. ...

Filstorlek: 203 Kb

[PDF]Kemakta-oktober-2000

2018-04-18

KEMAKTA AR 2000-16 Långtidseffekter på utsläpp av PCB och ... fibersediment. Det tidigare deponerade materialet samt de sediment som nu - skall muddras kommer att ingå i den slutliga deponin som får en kvalificerad täckning. ...

Filstorlek: 144 Kb

[PDF]Kemakta-januari-2000

2018-04-18

KEMAKTA AR 2000-01 Frigörelse av kvicksilver, PCB och PAH ... fibersediment, vilka deponerades på land inom industriområdet. Nya mätningar har - konstaterat att halterna i vikens sediment fortfarande är förhöjda vilket ...

Filstorlek: 176 Kb

[PDF]Odensvi 00.mxd

2018-04-18

9 8 7 6 5 4 3 1 ... Fiber för bredband. Ev utökning av vattenskydds- området är ej önskvärd. Dagvattenledning. Väg Odensvi-Blackstad - behöver stor backe tas - bort vid Grindbo. Förbättring Hallingebergsvägen. ...

Filstorlek: 507 Kb

[PDF]Överum 00.mxd

2018-04-18

9 7 8 6 5 4 3 2 ... med taxibuss. Behövs bredband via fiber. Utöka fritidsnäringen. Bra boende när man inte - behöver arbeta. Många villor - används som fritidshus. Finns inga jobb. Förbättrade kommunikationer - ...

Filstorlek: 877 Kb

[PDF]Västerviks kommun

2017-03-07

på särskilda boenden i Västerviks kommun? Jörgen Olsson informerar att det planeras för att dra in fiber på nya Dalsgården - och att det sannolikt kommer att göras vid alla nybyggnationer av särskilda - boenden. ...

Filstorlek: 124 Kb

[PDF]Blackstad 00.mxd

2015-10-08

3 2 9 8 7 4 5 6 1 ... 16 Trygghetsboende. ® Allmänna åsikter: Många bondgårdar - grönomsorg jobba med djur. Internet fiber kabel. Bättre förbindelser för - ungdomarna på - eftermiddagarna, - kvällar och helger. ...

Filstorlek: 642 Kb

[PDF]140506-helgenas-vsko-tu-m-forslag-sweco

2018-04-18

Sweco Gullbergs Strandgata 3 Box 2203, 403 14 Göteborg - Telefon ... fiber- och teleledningar inkluderas ej. Hantering - Med hantering avses - i enlighet med miljöbalken - en verksamhet eller åtgärd som utgörs av tillverkning, ...

Filstorlek: 1983 Kb

Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning handläggare Yngregruppen (personer under 65 år)

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 45

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Enström
0490-25 50 36
theresia.enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Individ- och familjeomsorg
Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

individochfamiljeomsorg@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)