Söksida - Västerviks kommun
Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning handläggare Yngregruppen (personer under 65 år)

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 45

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Enström
0490-25 50 36
theresia.enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Individ- och familjeomsorg
Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

individochfamiljeomsorg@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)

666 träffar på "fiber" inom Västerviks kommuns webbsidor

[PDF]Horn-2b-planbeskrivning-20150603-antagande

2015-10-08

PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING HANDLINGAR Till detaljplanen hör följande handlingar och underlag - Plankarta med bestämmelser - Planbeskrivning ... fiber och el krävs inte heller marklov om marknivån återställs. ...

Filstorlek: 1562 Kb

[PDF]Plats och tid

2016-03-30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljö- och byggnadsnämnden 2016-03-15 ... fiber och el krävs inte - heller marklov om marknivån återställs. - Den mark som tas i anspråk för bebyggelse ska, om det inte är - obefogat med hänsyn ...

Filstorlek: 317 Kb

[PDF]Plats och tid

2018-02-15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - Kommunstyrelsen 1 (37) 2018-02-12 Plats ... fiber. Det är - lämpligt att kommunen förvärvar fastigheten för att kunna erbjuda den - och grannfastigheten Släpvagnen 8 till intressenter med - ...

Filstorlek: 170 Kb

[PDF]KS180212

2018-02-07

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - Kommunstyrelsen 3 (33) 2018-02-12 ... fiber. Det är - lämpligt att kommunen förvärvar fastigheten för att kunna erbjuda den - och grannfastigheten Släpvagnen 8 till intressenter med - bilserviceinriktning. ...

Filstorlek: 203 Kb

[PDF]14-detaljplan3-delavhorn-antagandehandling-rev160520

2016-05-23

F:\KSF\Kserv\Sekretariat\Användare\Koppling winess\Handlingar KF 23 maj - slask\160520-missiv-redaktionell-andring-dtp3-horn.docx ... fiber och el krävs inte heller marklov om marknivån återställs. Närmaste offentlig ...

Filstorlek: 10850 Kb

[PDF]Loftahammar utvecklingsdialog res

2015-10-08

Utvecklingsdialogen i Loftahammar gemofördes i två steg. Första steget var en förbättringspromenad ... fiber X X X X Väg 213 förbättras Marknadsföring X X X Skärgårdstrafik X Äldreboende distriktsskötersa behåll ...

Filstorlek: 93 Kb

[PDF]Planbeskrivning lagakraft

2018-06-29

Sida 1 av 14 ANTAGEN KS 2018-06-04 LAGA KRAFT ... fiber Uppvärmning sker enskilt för varje fastighet. Västervik Kraft Elnät AB distribuerar och förvaltar elledningsnätet på Hornslandet. El är dragen fram till tomtgräns ...

Filstorlek: 526 Kb

[PDF]Planbeskrivning170309

2017-03-09

PLANBESKRIVNING Detaljplan för Del av Horn 1:262 m.fl. Västerviks ... fiber och el krävs inte heller marklov om marknivån återställs. För fastigheten Horn 1:5 föreslås användningen RO (lägerverksamhet, vandrarhem ...

Filstorlek: 2076 Kb

[PDF]Planbeskrivning 160427

2016-04-27

PLANBESKRIVNING Detaljplan för Del av Horn 1:18 m.fl. Västerviks ... fiber och el krävs inte heller marklov om marknivån återställs. Närmaste offentlig och kommersiell service finns i Västervik stad, ca 6 km nordväst ...

Filstorlek: 9223 Kb

[PDF]Odensvi 00.mxd

2015-10-08

9 8 7 6 5 4 3 1 ... Fiber för bredband. Ev utökning av vattenskydds- området är ej önskvärd. Dagvattenledning. Väg Odensvi-Blackstad - behöver stor backe tas - bort vid Grindbo. Förbättring Hallingebergsvägen. ...

Filstorlek: 507 Kb

Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning handläggare Yngregruppen (personer under 65 år)

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 45

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Enström
0490-25 50 36
theresia.enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Individ- och familjeomsorg
Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

individochfamiljeomsorg@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)