Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning handläggare Yngregruppen (personer under 65 år)

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 45

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Wiklund Enström
0490-25 50 36
theresia.wiklund-enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Individ- och familjeomsorg
Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

717 träffar på "fiber" inom Västerviks kommuns webbsidor

[PDF]11-budget-2018-ek-plan-2019-2020

2017-06-09

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - Kommunfullmäktige 20 (45) 2017-06-19 Justerandes sign - Kommunfullmäktige ... Fiberanslutningsmöjligheter ska finnas till 100 % i kommunen år 2020. Delmål för 2018 är 83 % och för 2019 är ...

Filstorlek: 3899 Kb

[PDF]Budget-2019-ekonomisk-planering-2020-2021-visioner-prioriteringar-och-resurser-bun

2018-05-23

Barn- och utbildningsförvaltningen Barn- och utbildningsförvaltningen, 593 80 Västervik, Besöksadress Fabriksgatan 21, Växel 0490-25 40 00 E-post: barn.utbildning@vastervik.se Webbplats: www.vastervik ... Fiberanslutningsmöjligheter ...

Filstorlek: 1351 Kb

[PDF]Appendix 25 okt

2015-10-08

YLFNVLOYHU RFK RUJDQLVND PLOM-JLIWHU L gUVHUXPVYLNHQ $SSHQGL[ Kvicksilver ... (Munktell MG 160) monteras i en rostfri filterhållare. Filtret fångar - upp partiklar och de gasformiga föreningarna uppsamlas i två glaskolonner ...

Filstorlek: 572 Kb

[PDF]Kemakta-2001

2015-10-08

Kemakta AR 2001-14 Risker för frigörelse av ... fibersediment. Totalt muddrades 200 000 m 3 (15 000 ton TS), som deponerades på la nd inom industriområdet (figur 1.1). Det - muddrade materialet uppskattades då innehålla ...

Filstorlek: 240 Kb

[PDF]Rapport .rserumsviken2 slutlig

2015-10-08

Kemakta Konsult AB Box 12655, 112 93 Stockholm Telefon ... fibersediment, vilka deponerades på land inom industriområdet. I nya mätningar - konstaterades att halterna i vikens sediment fortfarande var förhöjda vilket ...

Filstorlek: 2376 Kb

[PDF]Sammanfattning

2015-10-08

Biologiska undersökningar i samband - med muddring av Örserumsviken ... fiberrester från Westerviks - pappersbruks verksamhet. Halterna av - PCB och kvicksilver var höga. På flera - platser noterades vita ansamlingar ...

Filstorlek: 2644 Kb

[PDF]Delarsrapport-20141006-ks

2015-10-08

Förslag 20141007 till ks Västerviks kommun delårsrapport januari-augusti 2014 VÄSTERVIKS KOMMUN ... fiberkapacitet. För att uppnå detta mål har inrikt- ningsbeslut tagits om att sälja kommunkoncernens befintliga fibernät ...

Filstorlek: 1827 Kb

[PDF]Arsredovisning-20140331-faststalld-kf

2015-10-08

Västerviks kommun årsredovisning 2013 Godkänd av kf 20140331 §46 Snabbfakta 2013 2012 ... fiberbredband. Andra viktiga satsningar för kommunens utveckling är den så kallade Jobbkommissionen med fokus på att få ungdo- ...

Filstorlek: 2656 Kb

[PDF]Antagen-budget-kf-2017-06-19

2017-07-10

Budget 2018 ekonomisk planering 2019 - 2020 visioner, prioriteringar och resurser - Antagen ... Fiberanslutningsmöjligheter ska finnas till 100 % i kommunen år 2020. Delmål för 2018 är 83 % och för 2019 är 88 %. 3. ...

Filstorlek: 1123 Kb

[PDF]Budget-2019-beslutad

2018-06-25

1 Budget 2019 ekonomisk planering 2020-2021 - visioner, prioriteringar och ... Fiberanslutningsmöjligheter ska finnas till 100 % i kommunen år 2020. Delmål för 2019 är 88 %. 3. En attraktiv och trygg kommun där människor ...

Filstorlek: 872 Kb

Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning handläggare Yngregruppen (personer under 65 år)

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 45

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Wiklund Enström
0490-25 50 36
theresia.wiklund-enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Individ- och familjeomsorg
Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun