Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 13.00-14.00
0490-25 50 51

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef Utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Wiklund Enström
0490-25 50 36
theresia.wiklund-enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Hospitalsgatan 12, Västervik

Postadress

Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Du har valt:

768 träffar på "fiber" bland "svenska" sidor inom Västerviks kommuns webbsidor

[PDF]Begäran från Länsstyrelsen i Kalmar län om ställningstagande enligt 16 kap 4 § miljöbalken 2019-09-24 del 1 pdf 11 MB

2021-10-08

Från: Montelius Gustav Till: Västerviks Kommun ; Kommunen Oskarshamn ; Försvarsmakten hkv ; lfv@lfv.se ; Ext SBE Flygplatsen ; airport@hultsfredairport.se Ärende: REMISS - Ansökan om tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken ...

Filstorlek: 9475 Kb

[PDF]Ansökan från Statkraft 2014-12 Ansökan om tillstånd enligt 9 kap miljöbalken Vindkraft Tribbhult Västerviks kommun pdf 2 MB

2021-10-08

Vindpark TribbhulT ansökan om tillstånd enligt 9 kap. Miljöbalken december 2014 Västerviks kommun 1 Innehållsförteckning SÖKANDE ... 3 SAKEN ... 3 YRKANDEN ... 3 FÖRSLAG TILL VILLKOR ... 4 GENERELLA FÖRESKRIFTER... ...

Filstorlek: 2011 Kb

[PDF]Protokoll

2022-01-26

Västervik Miljö & Energi AB Styrelsemötesprotokoll ... fiberprojektet Tyllinge-Kolsebo, har ett överklagande av entreprenadupphandlingen lämnats in. Vi avvaktar nu om Förvaltningsrätten tar upp överklagandet eller ...

Filstorlek: 1835 Kb

[PDF]Kallelse

2022-05-13

Barn- och utbildningsnämnden Kallelse 2022-05-17 ... Fiberanslutningsmöjligheter ska finnas i kommunen till 98 % år 2023. Det långsiktiga målet är 100 %, finansiering i första hand med externa medel. 21 5 3. En attraktiv ...

Filstorlek: 4670 Kb

[PDF]Hållbarhetsbokslut för år 2013 pdf 4 MB

2015-10-08

1 Hållbarhetsbokslut 2013 2 3 Sammanfattning Västerviks kommun har en övergripande målsättning att kommunen ... fiberkapacitet. . Regional utveckling Goda kommunikatio- ner och satsningar på - vägar, järnvägar och ...

Filstorlek: 3996 Kb

[PDF]Underlag till beslut

2018-03-16

C:\Users\aa2364\Dropbox\västervik kommun\till KS\missiv - landsbygdsråd ... fiberutbyggnad. Att elever på landsbygdsskolorna ska ha samma möjlighet att besöka kulturevenemang som eleverna i tätorten · Användning av ...

Filstorlek: 179 Kb

[PDF]Hållbarhetsbokslut för år 2017:2 pdf s 26-56 16,6 MB

2018-04-25

26 Social sammanhållning, livskvalitet och välfärd kontra utanförskap är centrala aspekter av be- Social sammanhållning, livskvalitet och ... Fibermöjliggjorda handlar inte om hur många som har anslutit sig (VMEAB) ...

Filstorlek: 16978 Kb

[PDF]Möte 2021-02-15 pdf 171 kb

2021-02-22

Kommunstyrelsens förvaltning Samhällsbyggnadsenheten Västerviks kommun, 593 80 Västervik, Besöksadress: Fabriksgatan 21 ... fibernod, - bygdegård, affär och macken. Man inväntar godkännande av EON. Skidbacken är ...

Filstorlek: 174 Kb

[PDF]Möte 2021-05-03 pdf 207 kb

2021-05-11

Kommunstyrelsens förvaltning Samhällsbyggnadsenheten Västerviks kommun, 593 80 Västervik, Besöksadress: Fabriksgatan 21 ... fibernoden är igång. Toalett vid badet är på plats. Aktuella frågor från kommunorganisationen ...

Filstorlek: 211 Kb

[PDF]Energi och klimatstrategi 2021-2030 fastställd KF

2021-11-01

1 Energi- och klimatstrategi för Västerviks kommun 2021 - 2030 Beslutad av kommunfullmäktige 2021-10-25 2 ... fiberbaserat bredband, avfallshantering och Va-nät med mera viktiga delar av den lokala infrastrukturen. Med ...

Filstorlek: 1886 Kb

Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 13.00-14.00
0490-25 50 51

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef Utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Wiklund Enström
0490-25 50 36
theresia.wiklund-enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Hospitalsgatan 12, Västervik

Postadress

Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun