Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 51

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef Utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Wiklund Enström
0490-25 50 36
theresia.wiklund-enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

790 träffar på "fiber" inom Västerviks kommuns webbsidor

Jämför priser och teckna avtal-Västervik Miljö & Energi

2020-05-27

Jämför priser och teckna avtal - Här kan du jämföra våra olika avtalstyper och teckna ditt elavtal - Undrar ... Fax: 0490-25 71 17 Journummer utanför kundservice öppettider - Elnät, Fjärrvärme, Gator, Vatten & ...

Västervik Miljö & Energi > Elhandel > Avtal & priser

[PDF]Hållbarhetsbokslut-2019 kf 20200525 uppslag

2020-05-27

1 Livskvalitet varje dag 2019 Hållbarhetsbokslut Hållbarhetsbokslut 3 Sammanfattning Västerviks kommun har sedan år ... ning. Det är flera olika företag som bygger fibernät i Väster- viks kommun, bland annat Västervik ...

Filstorlek: 11023 Kb

Certifieringar-Västervik Miljö & Energi

2020-05-26

Certifieringar - Västervik Miljö & Energi AB har valt att bygga upp och certifiera ett ledningssystem ... 0490-25 71 17 Journummer utanför kundservice öppettider - Elnät, Fjärrvärme, Gator, Vatten & Avlopp: 0490-25 ...

Västervik Miljö & Energi > Om oss > Företaget

Vision, mål, affärsidé, verksamhetspolicy-Västervik Miljö & Energi

2020-05-26

Vision, mål, affärsidé, verksamhetspolicy - Vår vision - Västervik Miljö & Energi är ett hållbart företag. Detta innebär: Ekologisk hållbarhet, som handlar om ... bredband. Delmålen är 2018-12-31: 83% och 2019-12-31: ...

Västervik Miljö & Energi > Om oss > Företaget

Vårt hållbarhetsarbete-Västervik Miljö & Energi

2020-05-26

Vårt hållbarhetsarbete - Vi har ambitiösa mål inom miljöområdet och har även gått med i Regeringens initiativ ... bredband i snabb takt, med målet att minst 95 % av samtliga hushåll och företag i kommunen, senast ...

Västervik Miljö & Energi > Om oss > Företaget

[PDF]Dp-breviksplan planbeskrivning samrad 20200520

2020-05-20

Kommunstyrelsens förvaltning Enheten för samhällsbyggnad Upprättad 2020-05-20 SAMRÅDSHANDLING Detaljplan nr: XX DNR ... fiber Inga större ledningsstråk korsar området. Elledningar till belysning löper dock längs ...

Filstorlek: 4649 Kb

[PDF]Undersokning-av-betydande-miljopåverkan-breviksplan-20200520

2020-05-20

Kommunstyrelsens förvaltning Enheten för samhällsbyggnad Västerviks kommun, 593 80 Västervik, Besöksadress: Fabriksgatan 21, Växel: 0490-25 40 00 ... fiber, fjärrvärme etc.) X Planområdet har tillgång till - nödvändig ...

Filstorlek: 1117 Kb

Stadsnät, fiber-Västervik Miljö & Energi

2020-05-18

Stadsnät, fiber - Information - Erbjudande om bredband från Sappa - I samarbete med Zitius har tjänsteoperatören Sappa skickat ut ett erbjudande med 3 månaders fritt bredband 100/100 Mbit/s. Erbjudandet är skickat till ...

Västervik Miljö & Energi

[PDF]Dvu-fridkulla reviderad-version 200513

2020-05-18

FRIDKULLA DAGVATTENUTREDNING, REVIDERAD VERSION 2020-05-13 - Tyréns AB Slottsgatan 14 - 553 22 ... fiberkablar i planområdet (i Fridkullagatan och Truckgatan) - och det finns befintliga vatten-, spillvatten- och dagvattenledningar ...

Filstorlek: 2733 Kb

[PDF]Plan-och-genomforandebeskrivning-granskning

2020-05-18

Kommunstyrelsens förvaltning Enheten för samhällsbyggnad 2020-05-11 GRANSKNINGSHANDLING Upprättad 2019-04-15 Reviderad ... fiber Ledningar finns i Truckgatan och Fridkullagatan. - Avfall och återvinning Området är ...

Filstorlek: 3016 Kb

Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 51

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef Utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Wiklund Enström
0490-25 50 36
theresia.wiklund-enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun