Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning handläggare Yngregruppen (personer under 65 år)

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 45

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Enström
0490-25 50 36
theresia.enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Individ- och familjeomsorg
Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

individochfamiljeomsorg@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)

228 träffar på "blanketter" inom Västerviks kommuns webbsidor

[PDF]Personuppgifter

2015-10-08

LEDIGHETSANSÖKAN FÖR ELEV i obligatorisk skola Blanketten skickas eller lämnas till din förskolerektor/rektor - Telefon: 0490-25 40 00 - E-post: barn.utbildning@vastervik.se 1 Ifylles av vårdnadshavare Elevens namn Klass ...

Filstorlek: 485 Kb

[PDF]Grundlaggande-karakterisering-for-avfall-som-ska-deponeras

2018-04-18

Ja Nej Blankett för grundläggande karakterisering av avfall som ska deponeras Företag/Verksamhet: Datum: Adress: Org. nr: Postnummer och ort: Telefon: Kontaktperson: E-post: Avfallets ursprung (typ av industri eller verksamhet, ...

Filstorlek: 889 Kb

[PDF]Karakterisringsblankett-deponi-2015

2018-04-18

Blankett för grundläggande karakterisering av avfall som ska deponeras Företag/Verksamhet: Datum: Adress: Org. nr: Postnummer och ort: Telefon: Kontaktperson: E-post: Avfallets ursprung (typ av industri eller verksamhet, ...

Filstorlek: 31 Kb

[PDF]Personuppgifter

2018-04-18

Blanketten skickas eller mailas till: Praktikservice - Enheten för arbete och kompetens - Edholmsgatan 15 B - 593 61 Västervik - Telefon: 0490-25 41 45, 0490-25 40 00 (växel) - E-post: praktikservice@vastervik.se - ANMÄLAN ...

Filstorlek: 667 Kb

[PDF]Kf handlingar - fram och baksida

2018-04-18

2017 - HANDLINGAR vid kommunfullmäktiges i Västervik sammanträde måndagen den 22 maj 2017 ... blankett. Läs mer om - frågestunden och medborgarförslag på kommunens anslagstavla, Fabriksgatan 21 eller - på www.vastervik.se , ...

Filstorlek: 1644 Kb

[PDF]KF180326

2018-04-18

2018 - HANDLINGAR vid kommunfullmäktiges i Västervik sammanträde ... blankett. Läs mer om - frågestunden och medborgarförslag på kommunens anslagstavla, Fabriksgatan 21 eller - på www.vastervik.se, där finns också blankett till ...

Filstorlek: 15567 Kb

[PDF]Fram och baksida

2018-04-18

HANDLINGAR vid kommunfullmäktiges i Västervik sammanträde måndagen den 25 ... blankett som finns på kommunens anslagstavla och på kommunens hem- sida. - Vid sammanträdets början finns möjlighet att muntligt framföra ...

Filstorlek: 9007 Kb

[PDF]Kf141027-allahandlingar

2018-04-18

KUNGÖRELSE - KOMMUNFULLMÄKTIGE I VÄSTERVIKS KOMMUN kallas till sammanträde måndagen den ... blankett som finns på kommunens anslagstavla och på kommunens hem- sida. - Vid sammanträdets början finns möjlighet att ...

Filstorlek: 4764 Kb

[PDF]Kf handlingar - fram och baksida

2018-04-18

2017 - HANDLINGAR vid kommunfullmäktiges i Västervik sammanträde måndagen den 27 mars 2017 ... blankett. Läs mer om - frågestunden och medborgarförslag på kommunens anslagstavla, Fabriksgatan 21 eller - på www.vastervik.se , ...

Filstorlek: 366 Kb

[PDF]Kf141124-alla-handlingar

2018-04-18

KUNGÖRELSE - KOMMUNFULLMÄKTIGE I VÄSTERVIKS KOMMUN kallas till sammanträde måndagen den ... blankett som finns på kommunens anslagstavla och på kommunens hem- sida. - Vid sammanträdets början finns möjlighet att ...

Filstorlek: 14904 Kb

Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning handläggare Yngregruppen (personer under 65 år)

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 45

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Enström
0490-25 50 36
theresia.enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Individ- och familjeomsorg
Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

individochfamiljeomsorg@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)