E-tjänster och blanketter

Ledighet för enskild angelägenhet, ansökan

Blankett för ansökan om ledighet för särskild angelägenhet (pdf, 468 kB)

Studieförändring, ansökan

Blankett för anmälan om studieförändring (pdf, 648 kB)

Färdbevis, ansökan

Blankett för ansökan om färdbevis (pdf, 675 kB)

Gymnasieskolan, ansökan

Blankett för ansökan till gymnasieskolan (pdf, 180 kB)
Om du av någon anledning inte har gjort din ansökan via webbsidan på Dexter,
så finns det möjlighet att använda den här blanketten.
Tillsammans med ansökan ska du lämna (gäller ej elever i åk 9):
Personbevis (finns på skattemyndigheten)
Bevittnade kopior på slutbetyg

Sista ansökningsdag är den 15 februari 2023
.
Ansökan skickas till:
Västerviks gymnasium,
Gymnasieantagningen
Östersjövägen 6
593 32 VÄSTERVIK

Gymnasieskolan, Omval - för sent inkommen ansökan

Blankett för ansökan till gymnasieskolan efter ansökningstidens slut (pdf, 499 kB)

Särskilda skäl, ansökan

Blankett för ansökan om särskilda skäl (pdf, 497 kB)

Dispens engelska, ansökan

Blankett för ansökan om dispens i engelska (pdf, 475 kB) 

Fri kvot, ansökan

Blankett för ansökan om Fri kvot (pdf, 495 kB)

Inackorderingstillägg, ansökan

Blankett för ansökan om inackorderingstillägg (pdf, 141 kB)

Gymnasiesärskolan, ansökan

Ansökan görs via Dexter, kontakta antagningskansliet tfn 0490-25 42 75, om ni inte fått inloggningsuppgifter från er grundskola.

Ansökan om extern prövning 

https://minasidor.vastervik.se/oversikt/overview/550
Du som inte är elev i gymnasieskolan har rätt att göra en prövning i alla kurser som får finnas på ett nationellt program, förutom de kurser som bara får anordnas på vissa utbildningar. Rätten gäller också gymnasiearbetet. Du får bara göra en prövning om skolan anordnar den aktuella kursen. I så fall kan du göra en prövning även om du tidigare har fått ett godkänt betyg på kursen.

Sista datum för ansökan om prövning för höstterminen är den 30 september och för vårterminen 31 januari.

Avgiften för prövning är 500 kr per kurs.

Prövning för inskriven elev

Blankett för ansökan om prövning för elever inskrivna vid Västerviks Gymnasium

Ansökan om modersmålsundervisning, gymnasiet

Ansökan lämnas till din rektor.

Samtycke till användande av foton och video

Blankett för samtycke till behandling av personuppgifter enligt personuppgiftslagen 1998:204 (efter 2018-05-25 Dataskyddsförordningen).

Sidan senast granskad den 27 december 2022