Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Feriepraktik, 16-19 år

Feriepraktik sommaren 2024

Västerviks kommun erbjuder ungdomar att söka feriepraktik till sommaren. Vi har valt att kalla det feriepraktik då det är ett handlett sommarjobb. Syftet är att du ska få ett meningsfullt arbete under sommaren och en introduktion i arbetslivet. Vi har praktikplatser både i kommunala verksamheter och i det privata näringslivet.

Du som är född 2005, 2006, 2007 eller 2008 samt är folkbokförd i Västerviks kommun kan söka feriepraktik sommaren 2024.

Feriepraktik delas in i tre perioder och du arbetar under en av dessa perioder:
Period 1: v. 25-27 (Midsommarafton är ledig dag, totalt 84 timmar)
Period 2: v. 28-30 (totalt 90 timmar)
Period 3: v. 31-33 (totalt 90 timmar)

Ansökan

Du kan göra din ansökan mellan den 15 och 31 mars. OBS! Vi tar inte emot efteranmälningar. Anmälan gör du via länken på denna sida. Du skapar ditt användarkonto och där kommer du sedan få all information som rör feriepraktiken. När du ansöker kan du välja flera olika branscher och dessutom önska tre specifika platser. Vårt mål är att göra en så bra matchning som möjligt utifrån dina önskemål. Du är inte garanterad att få någon av dina tre önskade platser. Ju fler branscher och arbetsperioder du väljer desto större möjlighet är det att du får något du önskat. De som inte har haft feriepraktik tidigare får plats först.

När ansökningstiden är slut påbörjas tillsättningen av platserna. Om du har önskat en plats som tillsätts genom intervju kan du komma att kontaktas av den arbetsplatsplatsen. Tänk på att du kan bli kontaktad antingen på din mail eller få ett telefonsamtal från arbetsplatsen, så var beredd på det!

Under vecka 18 kommer platsbeskeden att börja skickas ut.

Arbetstid och lön

Som feriepraktikant arbetar du 6 timmar per dag, alltså 30 timmar i veckan. Timlönen är beroende på ålder.

Född Timlön
2005 73 kr
2006 73 kr
2007 71 kr
2008 68 kr

Lönen utbetalas när närvarorapporten har kommit in. Det är Västerviks kommun som betalar ut lönen och det sker genom Nordea. Har du inte varit anställd inom Västerviks kommun tidigare och har en annan bank än Nordea behöver du registrera ditt konto hos Nordea för utbetalning. Bank-id ska användas vid anmälan. 

När du registrerar ditt konto kom ihåg att ange Västerviks kommuns arbetsgivarnummer som är 642374.

Här kan du registrera ditt bankkonto hos Nordea

Om inget konto finns registrerat hos Nordea när utbetalningen görs skickas ett utbetalningskort till den adress som du är folkbokförd på. Den kan lösas in på Nordea (avgiftsfritt). Giltig legitimation krävs för att lösa ut avin.

Löneutbetalningsdagar är: 26 juli, 27 augusti, 25 september.

Närvarorapport

Ta med närvarorapporten till arbetsplatsen. Du ansvarar för att fylla i den under din arbetsperiod och att din handledare skriver under den när du slutar. Därefter skickar du den till Praktikservice, adressen står på blanketten.

Närvarorapport

Frånvaro

Om du blir sjuk eller av annan anledning inte kan jobba, ska du ringa arbetsplatsen och meddela det. Du får ingen lön de dagar du är frånvarande. Om du vill kan höra med din arbetsplats om du får arbeta in dina sjuktimmar vid ett senare tillfälle.

Eventuell ledighet beviljas av respektive arbetsplats och bedöms från fall till fall.

Viktigt att tänka på

Du som har fått feriepraktik inom förskoleverksamhet, skola, fritidsverksamhet, måltidsservice eller på Bostadsbolaget måste visa utdrag ur polisens belastningsregister. Du ska beställa det utdrag som heter "För arbete inom skola eller förskola". Utdraget måste du ta med dig din första arbetsdag och lämna till ansvarig handledare, annars får du inte påbörja feriepraktiken.

Här finns länk till Polisens e-tjänst för att begära registerutdrag.

Sidan senast granskad den 12 januari 2024