Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Västerviks flygplats, ESSW

Trafiken på flygplatsen är till stor del privat, från södra och mellersta Sverige. Det finns också kommersiellt flyg samt helikoptertrafik.

Västerviks flygplats, har under en och samma sommar cirka 300 rörelser per månad.

Den privata trafiken som kommer in från andra länder är Tyskland, Danmark och Holland. Flygplatsens geografiska läge är bra med tanke på genomfart av flygplan längs ostkusten mot Öland, Blekinge och Norra Tyskland.

Flygplatsen är godkänd för inkommande trafik från länder som är anslutna till Schengenavtalet.

Det bränsle som du kan köpa är: Jetbränsle A1 som flygbensin, Avgas 100LL samt vissa flyg-oljor BP.

Sidan senast granskad den 27 april 2015