Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Skeppsbrokajen

Skeppsbrokajen är en hamn där Västerviks kommun upplåter kajplatser för fartyg.  Den är i första hand avsedd för fartyg som bedriver nyttotrafik. Möjlighet finns till elanslutning samt i vissa fall vattenpåfyllning.

För bokning, kontakta kundtjänst samhällsbyggnad 010-355 49 50 eller e-post sbe.kundtjanst@vastervik.se

För drift och tillsyn av Skeppsbrokajen ansvarar Västerviks kommuns driftentreprenörer.

Hamnordning 

Skeppsbrokajen omfattas av Västerviks kommuns hamnordning. Detta innebär att du är skyldig att anmäla såväl anlöp som avgång. Hamnordningen med gällande regler i sin helhet, samt hamnavgifter hittar du i relaterade dokument här bredvid.

Sidan senast granskad den 27 mars 2024