Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Bron över Stegeholms kanal (Stora Strömmen)

Öppning av bron över Stora Strömmen

Öppningstider 1 maj - 30 september
1/5 - 25/6 - Vardagar 09:30 och 15:30, lördag, söndag och helgdag 09:30 och 18:00.

26/6 - 6/8 - Alla dagar 09:30, 12:30, 15:30 och 18:00

Ingen broöppning klockan 18:00 följande dagar: 23/6, 10/7, 13/7, 14/7, 15/7.
Ingen broöppning klockan 12:30: 19/7.

7/8 - 30/9 - Vardagar 09:30 och 15:30, lördag, söndag och helgdag 09:30 och 18:00.

Bron är helt stängd för all sjötrafik under perioden 15 november - 1 april.

OBS! Lilla strömmen repareras under maj 2023 och har begränsad framkomlighet.

För bokning av broöppning för nyttotrafik övriga tider under året kontakta Kundtjänst Samhällsbyggnad, öppettider under vardagar 09:00-12:00 samt 13:00-16:00, 0490-25 49 50
eller e-post sbe.kundtjanst@vastervik.se

Bokning ska ske senast 12 timmar före passage.

Detta gäller vid passage genom Stora Strömmen

När du som båtägare önskar broöppning ska du befinna dig i närheten av bron och tydligt visa
att du önskar passera. Du ska ha god uppsikt över sjösignalen.

När brovakten uppfattat att du önskar broöppning, tänder brovakten vitt ljus i signalen,vilket betyder "bron under klargörning, avvakta”

Därefter påbörjas öppning av bron. När bron är i helt uppfällt läge tänds grönt ljus för passage och rött ljus tänds i motsatt riktning. Möte är inte tillåtet och det är inte heller tillåtet att segla genom Stora Strömmen.

Var uppmärksam på signalen, brovakten kan behöva avbryta öppningen på grund av utryckningsfordon på väg.

VHF kanal 16.

Sidan senast granskad den 17 maj 2023