Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Bron över Stegeholms kanal (Stora Strömmen)

Öppning av bron över Stora Strömmen

Under sommarmånaderna öppnar vi bron till Gamlebyviken för fritidstrafik enligt särskilt schema.

På vardagar fram till midsommar kl 09.30 samt 15.30 behöver du ringa 010-355 49 50 för att beställa öppning. På helgerna behövs ingen förbokning. Då öppnar vi bron kl 09.30 och 18.00 om det finns båtar på plats som vill passera.

Från 24 juni till 4 augusti då det är högsäsong öppnar vi fyra gånger per dag, alla dagar. (09.30, 12.30, 15.30, 18.00)

5 augusti till 30 september öppnar vi två gånger om dagen (09.30, 15.30) På helger (09.30, 18.00)

OBS! Från 19 augusti till 30 september behöver öppning förbokas under vardagar

Datum när öppning är inställd

Ingen kvällsöppning (18.00) 21 juni, 8, 11, 12, 13 juli

Ingen broöppning fredag 14 juni på grund av studenten.

Ingen öppning 12.30 den 17 juli

Rutin för bokning av broöppning

För bokning av broöppning för nyttotrafik och fritidsbåtar övriga tider under året kontakta Kundtjänst Samhällsbyggnad, öppettider under vardagar 09:00-12:00, samt 13:00-16:00, telefon 010 355 49 50 eller e-post sbe.kundtjanst@vastervik.se

Bokning ska ske senast 12 timmar före passage.

Detta gäller vid passage genom Stora Strömmen

När du som båtägare önskar broöppning ska du befinna dig i närheten av bron och tydligt visa att du önskar passera. Du ska ha god uppsikt över sjösignalen.

När brovakten uppfattat att du önskar broöppning, tänder brovakten vitt ljus i signalen, vilket betyder "bron under klargörning, avvakta”,

Därefter påbörjas öppning av bron. När bron är i helt uppfällt läge tänds grönt ljus för passage och rött ljus tänds i motsatt riktning. Möte är inte tillåtet och det är inte heller tillåtet att segla genom Stora Strömmen.

Var uppmärksam på signalen, brovakten kan behöva avbryta öppningen på grund av utryckningsfordon på väg.

VHF kanal 16.

Taxa extra broöppning Stora Strömmen avvikande tider

För broöppningar för fritidsbåtar utanför ordinarie öppningstider gäller följande taxa under perioden 2 april - 14 november (gäller ej ordinarie tider enligt ovan):

Vardagar klockan 07.00-16.00:

  • 1100 kr inklusive moms

Vardagar efter klockan 16.00, samt helger:

  • 1950 kr inklusive moms

Broöppning för nyttotrafik debiteras ej.

Broöppning måste bokas under vardagar minst 24 timmar före öppning.

Kommunen har rätt att neka öppning. Taxan uppräknas med prisindex för kommunal verksamhet (PKV) varje år. Basår oktober 2023.

Sidan senast granskad den 27 mars 2024