Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Tips till dig som driver företag

Kontakta enheten för räddningstjänst och samhällsskydd

Enheten för räddningstjänst och samhällsskydd
593 80 Västervik

Besök: Östersjövägen 4

Räddningstjänst

Verksamhetsansvarig
Peter Helge, 0490-25 57 80

Sotning

Verksamhetsansvarig
Jakob Dahlquist, 0490-25 57 86

Specialisthandläggare
Roger Landelius, 0490-25 57 82

Eldning, förebyggande brandskyddsarbete, Riskobjekt

Verksamhetsansvarig
Jakob Dahlquist, 0490-25 57 86

Brandskyddskontroll

Specialisthandläggare
Roger Landelius, 0490-25 57 82

Brottsförebyggande arbete, Säkerhet

Säkerhetsskyddschef
Andrea Brändström
Telefon: 0490-254022
andrea.brandstrom@vastervik.se

Grannsamverkan

Jacob Sundell
Telefon: 0490-25 57 91
jacob.sundell@vastervik.se

Utbildning

Utbildningsledare
Jonas Helge, 0490-25 57 97

Kontaktpersoner för våldbejakande extremism 

Joakim Jansson
Telefon: 0490-25 57 98
joakim.jansson@vastervik.se

Andrea Brändström
Telefon: 0490-254022
andrea.brandstrom@vastervik.se

Samordnare informationssäkerhet

Anna Grandalen
Telefon: 0490-255752
anna.grandalen@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

Informationssäkerhet är inte en fråga som bara har med myndigheter och privatpersoner att göra. Även företag måste arbeta aktivt för att skydda och säkra sin informationshantering och digitalisering. Västerviks kommun arbetar aktivt med informationssäkerhetsfrågor, men i första hand med organisationens egen informationssäkerhet. I takt med att internationella säkerhetsläget har försämrats har kommunen också tittat bredare på frågan. Här sammanfattar vi några resurser inom området som kan vara värdefulla för dig som driver företag i Västerviks kommun.

Resurser från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap MSB

MSB: Så kan företag stärka sin beredskap för kriser och krig

MSB: Informationssäkerhet för små företag - rekommendationer för dig som driver företag med upp till 10 anställda (pdf 1,5 MB)

MSB: Krisberedskap för företag (pdf 275 kB)

Tänk säkert, MSB:s webbinarier, del 1-5 om företagens digitalisering och säkerhetsarbete

Tänk säkert, del 1: MSB

MSB:s Jan-Olof Olsson och Christian Sundberg Samhällets och företagens digitalisering – möjligheter och risker.

Tänk säkert, del 2: Polisen och Telia

Jan Olsson, kriminalkommissarie vid Nationellt it-brottscenter och Fredrik Börjesson, cybersäkerhetsexpert på Telia prata om hur kriminella verkar på nätet och hur du kan göra för att skydda dig

Tänk säkert, del 3: Teknikföretagen

Patrik Sandgren som är näringspolitisk expert med ansvar för digitalisering på bransch- och arbetsgivarorganisationen Teknikföretagen.

Tänk säkert, del 4: Svensk Handel

Nina Jelver, bedrägeriexpert på Svensk handel och Eleonore Dahlberg vice VD Svensk digital handel berättar om de vanligaste formerna av bedrägeri mot företagare och vilka åtgärder som behövs mot dessa.

Tänk säkert, del 5: Så påverkar digitaliseringen svenskt näringsliv

Karl Lallerstedt, säkerhetsexpert på Svenskt näringsliv och Åsa Schwartz, säkerhetskonsult på Knowit pratar om hur brist på kompetens och dåliga säkerhetssystem innebär stora risker för organisationer och företag.

Andra resurser hos MSB

MSB.se om informationssäkerhet

MSB:s webbkurs om informationspåverkan

DISA - digital informationssäkerhetsutbildning för alla

MSB har en rad korta videofilmer på Youtube om digital informationssäkerhetsutbildning för alla, med rubriken DISA. Filmerna är bara någon eller några minuter långa och vänder sig i första hand till privatpersoner, men företagare är också privatpersoner och behöver agera på ett säkert sätt, som kan kompetenshöjas med de här filmerna.

DISA - säkert beteende

DISA - lösenord

DISA - säkerhetskopiering

DISA - molntjänster

DISA - E-post

DISA - sociala medier

DISA - granska avsändaren

DISA - skadlig kod

DISA - utanför arbetsplatsen

DISA - när det blir fel

Tips från Företagarna

Företagarna sammanfattar frågor om informationssäkerhet och krishantering på flera av organisationens sidor, här är två

Företagarna - krishantering

Företagarna - så skyddar du dig mot cyberattacker

Sidan senast granskad den 10 juni 2022
Innehållsansvarig: Andrea Brändström

Kontakta enheten för räddningstjänst och samhällsskydd

Enheten för räddningstjänst och samhällsskydd
593 80 Västervik

Besök: Östersjövägen 4

Räddningstjänst

Verksamhetsansvarig
Peter Helge, 0490-25 57 80

Sotning

Verksamhetsansvarig
Jakob Dahlquist, 0490-25 57 86

Specialisthandläggare
Roger Landelius, 0490-25 57 82

Eldning, förebyggande brandskyddsarbete, Riskobjekt

Verksamhetsansvarig
Jakob Dahlquist, 0490-25 57 86

Brandskyddskontroll

Specialisthandläggare
Roger Landelius, 0490-25 57 82

Brottsförebyggande arbete, Säkerhet

Säkerhetsskyddschef
Andrea Brändström
Telefon: 0490-254022
andrea.brandstrom@vastervik.se

Grannsamverkan

Jacob Sundell
Telefon: 0490-25 57 91
jacob.sundell@vastervik.se

Utbildning

Utbildningsledare
Jonas Helge, 0490-25 57 97

Kontaktpersoner för våldbejakande extremism 

Joakim Jansson
Telefon: 0490-25 57 98
joakim.jansson@vastervik.se

Andrea Brändström
Telefon: 0490-254022
andrea.brandstrom@vastervik.se

Samordnare informationssäkerhet

Anna Grandalen
Telefon: 0490-255752
anna.grandalen@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.