Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Informationssäkerhet

Kontakta enheten för räddningstjänst och samhällsskydd

Enheten för räddningstjänst och samhällsskydd
593 80 Västervik

Besök: Östersjövägen 4

Räddningstjänst

Verksamhetsansvarig
Peter Helge, 0490-25 57 80

Sotning

Verksamhetsansvarig
Jakob Dahlquist, 0490-25 57 86

Specialisthandläggare
Roger Landelius, 0490-25 57 82

Eldning, förebyggande brandskyddsarbete, Riskobjekt

Verksamhetsansvarig
Jakob Dahlquist, 0490-25 57 86

Brandskyddskontroll

Specialisthandläggare
Roger Landelius, 0490-25 57 82

Brottsförebyggande arbete, Säkerhet

Säkerhetsskyddschef
Andrea Brändström
Telefon: 0490-254022
andrea.brandstrom@vastervik.se

Grannsamverkan

Jacob Sundell
Telefon: 0490-25 57 91
jacob.sundell@vastervik.se

Utbildning

Utbildningsledare
Jonas Helge, 0490-25 57 97

Kontaktpersoner för våldbejakande extremism 

Joakim Jansson
Telefon: 0490-25 57 98
joakim.jansson@vastervik.se

Andrea Brändström
Telefon: 0490-254022
andrea.brandstrom@vastervik.se

Samordnare informationssäkerhet

Anna Grandalen
Telefon: 0490-255752
anna.grandalen@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

Svartvit bild på en hand och en surflplattaInom kommunen jobbar vi varje dag med mängder av information. För att skydda denna så krävs att alla medarbetare är medveten om hur vi hanterar den på ett säkert och medvetet sätt. Vi strävar efter att skydda information så att informationen går att lita på, att den finns tillgänglig, är korret och går att spåra.

Vad är informationssäkerhet?

Informationssäkerhet är de åtgärder som vidtas för att hindra att information läcker ut, förvanskas eller förstörs och för att informationen ska vara tillgänglig när den behövs.

En del av vår information är extra värdefull, både för organisationen och för dig som privatperson. Det kan handla om allt från skolbetyg och fotografier till fastighetsförteckningar och saldot på vårt bankkonto. Om information hamnar i fel händer kan det i värsta fall få katastrofala följder.

Digitaliseringen är ett viktigt verktyg för effektivisering och utveckling av kommunen. Genom att använda digitaliseringens möjligheter får kommunen ett verktyg för att öka effektiviteten, förbättrad service och höja kvalitén i kommunens interna arbete samtidigt som nyttan för medborgare, företag och organisationer ökar.

Så hanterar vi information 

Parallellt med digitaliseringen arbetar kommunen med att ha en säker hantering av information. Information behövs för det mesta vi gör och är en av kommunens mest strategiska resurser. För att skydda informationen arbetar kommunen med att höja säkerhetsmedvetenhet hos alla medarbetare. Vi strävar efter att skydda information så att informationen går att lita på, att den finns tillgänglig, är korret och går att spåra.

Vårt mål är att hantering ska vara säker och effektiv och bidra till ökat skydd och stöd för medborgare, medarbetare, samverkande externa parter och andra huvudmän.

Varje nämn och bolag har ett dataskyddsombud som är kontaktperson för frågor om dataskyddsförordningen, GDPR. GDPR innebär förändringar för kommunen och vår hantering av personuppgifter. Vi behöver bland annat informera personen vars uppgifter finns registrerade om deras rättigheter samt berätta om varför, hur länge och var vi spara personuppgifter.

Hantera personuppgifter

Tips till dig som privatperson

Konsekvenserna kan bli allvarliga om viktig information hamnar i fel händer. Genom att tänka på hur du agerar på nätet och genom enkla åtgärder så kommer du långt i vårt uppkopplade liv med smarta saker.

Fundera på vad du har för värdefull information? Vad kan hända och vad kan du göra? Därför är dags att TÄNK SÄKERT – göra smarta saker säkra! Sära dina lösenord, kortuppgifter och din företagsinformation.

Klicka gärna in på MSB.se:s råd till privatpersoner för mer information och tips om hur du kan bli mer medveten om säkerhet. MSB.se informerar om risker och säkerhet och riktar sig till dig som privatperson.

Länk till MSB:s råd till privatpersoner - så förbereder du dig för en kris

Länk till MSB:s råd till privatpersoner - informationssäkerhet

Tips till dig som driver företag

Informationssäkerhet är inte en fråga som bara har med myndigheter och privatpersoner att göra. Även företag måste arbeta aktivt för att skydda och säkra sin informationshantering och digitalisering. Västerviks kommun arbetar aktivt med informationssäkerhetsfrågor, men i första hand med organisationens egen informationssäkerhet. I takt med att internationella säkerhetsläget har försämrats har kommunen också tittat bredare på frågan. Här sammanfattar vi några resurser inom området som kan vara värdefulla för dig som driver företag i Västerviks kommun.

Läs många bra tips från bland annat MSB och Företagarna om informationssäkerhet här

Sidan senast granskad den 14 juni 2022
Innehållsansvarig: Anna Grandalen

Kontakta enheten för räddningstjänst och samhällsskydd

Enheten för räddningstjänst och samhällsskydd
593 80 Västervik

Besök: Östersjövägen 4

Räddningstjänst

Verksamhetsansvarig
Peter Helge, 0490-25 57 80

Sotning

Verksamhetsansvarig
Jakob Dahlquist, 0490-25 57 86

Specialisthandläggare
Roger Landelius, 0490-25 57 82

Eldning, förebyggande brandskyddsarbete, Riskobjekt

Verksamhetsansvarig
Jakob Dahlquist, 0490-25 57 86

Brandskyddskontroll

Specialisthandläggare
Roger Landelius, 0490-25 57 82

Brottsförebyggande arbete, Säkerhet

Säkerhetsskyddschef
Andrea Brändström
Telefon: 0490-254022
andrea.brandstrom@vastervik.se

Grannsamverkan

Jacob Sundell
Telefon: 0490-25 57 91
jacob.sundell@vastervik.se

Utbildning

Utbildningsledare
Jonas Helge, 0490-25 57 97

Kontaktpersoner för våldbejakande extremism 

Joakim Jansson
Telefon: 0490-25 57 98
joakim.jansson@vastervik.se

Andrea Brändström
Telefon: 0490-254022
andrea.brandstrom@vastervik.se

Samordnare informationssäkerhet

Anna Grandalen
Telefon: 0490-255752
anna.grandalen@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.