Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Råd och stöd

Du som har en funktionsnedsättning kan genom lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) få hjälp utöver vad socialtjänsten erbjuder.

Råd och stöd är ett komplement till de övriga insatser som du som har en funktionsnedsättning kan få. Även du som är anhörig kan har rätt att få råd och stöd för att underlätta det gemensamma livet med den funktionshindrade.

Vart vänder du dig?

Habiliteringen inom Region Kalmar län ansvarar för insatsen råd och stöd.

Sidan senast granskad den 23 november 2023