Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Avlösarservice i hemmet

Avlösarservice i hemmet innebär att en avlösare vistas hemma hos en person med funktionsnedsättning för att anhöriga ska få tid till egna aktiviteter.

Du som är vårdnadshavare till ett barn eller ungdom med funktionsnedsättning kan få avlastning för att få tid till egna aktiviteter eller till barnets syskon. Det innebär att du kan få möjlighet till avlösning i hemmet eller närområdet. 

Avlösarservice kan ges både som en regelbunden insats och för oförutsedda situationer, alla tider på dygnet.

Du ska känna dig trygg i att barnet eller ungdomen tas hand om av kompetent och engagerad personal.

Alla som arbetar inom avlösarservice i hemmet har tystnadsplikt. 

Sidan senast granskad den 23 januari 2024