Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Förvaltarfrihetsbevis

Ett förvaltarfrihetsbevis är ett bevis på att du inte har en förvaltare. Ett sådant bevis kan du behöva om du ansöker om tillstånd från vissa myndigheter. Om du är folkbokförd i Västerviks kommun ska du ansöka om ett sådant bevis hos överförmyndaren i Västervik.

Beviset kan du behöva när du bland annat ska ha ett trafiktillstånd för yrkesmässig trafik, driva uthyrningsrörelse, bli fastighetsmäklare eller advokat. Beviset kan även användas om du ska vara ansvarig utgivare av periodisk skrift.

När du gör en ansökan om ett sådant bevis ska du bifoga ett personbevis. Det får inte vara äldre än tre månader. Personbeviset ska innehålla namn, adress där du är folkbokförd och uppgift om datum för senaste folkbokföring. Om du anger Förvaltarfrihetsbevis som syfte för personbeviset, så är du säker på att alla nödvändiga uppgifter kommer med.

Personbeviset kan du beställa du via Skatteverkets servicetelefon på 020-567 000. Du kan också göra beställningen på Skatteverkets hemsida.

Förvaltarfrihetsbeviset skickas ut utan avgift.

Sidan senast granskad den 19 mars 2021