Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Ekonomiskt bistånd, försörjningsstöd

Om du inte har tillräcklig inkomst för att försörja dig eller din familj kan du ansöka om ekonomiskt bistånd. Du har i första hand ett eget ansvar att reda upp din ekonomiska situation. Ekonomiskt bistånd är samhällets yttersta skyddsnät. Det ska fungera som en tillfällig hjälp. Vilken hjälp du kan få beror på din och din familjs ekonomi och situation.

Sidan senast granskad den 4 april 2024