Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Felanmälan

Du kan hjälpa oss att hålla det fint i kommunen! Gör din felanmälan här direkt på webben. Tänk på detta innan bara:

  • Vi kan bara hantera fel på vår mark, fastigheter eller objekt som vi äger
  • Om något är en del av en löpande skötselplan kan åtgärder ibland behöva vänta tills det planerade arbetet utförs
  • Det är alltid en bra idé att felanmäla. Även om vi inte ansvarar för lösningen så kan vi ibland hjälpa till.

Gå till felanmälantjänsten

Om du är osäker kan du ringa vår kundtjänst för gator och parker på 0490-25 49 50

Sidan senast granskad den 2 januari 2024