Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Hur långt har processen gått i arbetet med att bygga hotell på fastigheten Tändstickan 7?

Hur långt har processen gått i arbetet med att bygga hotell på fastigheten Tändstickan 7?

Än så länge finns endast en ansökan om start av en detaljplaneprocess inlämnad från fastighetens nya huvudägare Investervik. Ett inledande planprogram är just nu under framtagande för ett stort område mellan Notholmen, tändsticksområdet, och Kulbacken. I den stora process som leder fram till förändrad detaljplan (som i sin tur leder fram till möjligheter för förändrad användning och byggrätt på en fastighet) är ett planprogram det första steget.

Sidan senast granskad den 14 mars 2018