Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Visar vägen mot hållbar miljöutveckling

När vi tittar på de närmaste årens utveckling i Västervik, Sverige och hela vår omvärld försöker vi hitta faktorer som vi själva kan påverka på längre sikt som kan göra vår kommun starkare i framtiden.

Naturen i Västerviks kommun är en fantastisk tillgång. Dels har vi inlandets sprickdalslandskap med skogar, sjöar och bergsbranter och så hela skärgården med en kuststräcka på 55 mil. Här på östkusten har vi många soltimmar som ger förutsättningar för förnyelsebar solenergi. 

Närheten till Östersjön innebär många möjligheter men också ett stort ansvar med tanke på övergödning, algblomning och de döda bottnarna som breder ut sig allt mer.

Här är Västerviks kommun redan idag med och visar vägen för en hållbar miljöutveckling. Det handlar om nytänkande, satsning på miljöteknik och lokala kretslopp.

En stor del av näringsbelastningen till kusten kommer från jordbruksmark. Under senare år har vi arbetat nära tillsammans med ett antal lantbrukare runt Gamlebyviken och kunnat visa att det faktiskt går att minska näringstransporten till vattendragen samtidigt som förutsättningarna för livsmedelsproduktionen ökar. Det handlar om att se näringsämnena kväve och fosfor som värdefulla resurser som kan användas om och om igen i de lokala kretsloppen. På så sätt minskar också behovet av konstgödning.

I visionen 2030 vill vi att

  • Vi tar klimatförändringarna på största allvar och använder förnyelsebara och energieffektiva energikällor och byggnadsmaterial.
  • Våra ekosystem är livskraftiga och vi har utvecklat giftfria kretslopp – det som produceras kan användas, återanvändas eller materialåtervinnas med minsta möjliga resursförbrukning.
  • Genom kunskapsutveckling, miljöteknik och nytänkande har förutsättningar utvecklats för (en cirkulär ekonomi med) ”gröna” företag baserade på lokala förnybara råvaror (jord, skog, havsbruk)

 

Sidan senast granskad den 9 augusti 2016