Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Utbildning och boende

När vi tittar på de närmaste årens utveckling i Västervik, Sverige och hela vår omvärld försöker vi hitta faktorer som vi själva kan påverka på längre sikt som kan göra vår kommun starkare i framtiden. 

Vår kommun påverkas av automationen och den allt hårdare konkurrensen om arbetskraften. Nya krav ställs på medarbetares kompetens och allt fler yrken automatiseras. Maskiner ersätter och kompletterar människor vilket bidrar till nya typer av arbeten och möjligheter för oss. Att vara en attraktiv arbetsgivare som attraherar medarbetare som har den kompetens som krävs är därför nödvändigt samtidigt som vår välfärdssektor är av hög kvalitet.

För Västervik gäller det att på alla sätt stärka förutsättningarna för att matcha och ladda arbetslivet med kunskap. Det gäller att vara attraktiv både som boende- och arbetskommun och vår framgång och utveckling baseras i hög grad på eget arbete och kompetens. Ingen äger hela denna fråga, den förutsätter gemensamma ambitioner och samarbeten mellan kommun, näringsliv, skola och akademi.

Hur kan vi tillsammans med vårt lokala näringsliv ta ansvar för kommunens framtid och utveckling?

Hur kan vi stimulera Västerviks medborgare och arbetsliv med kunskap i form av utbildning, fortbildning och kunskapsbildning i toppklass?

Följande målbilder är tänkt att svara upp mot denna utmaning:

  • I Västerviks kommun finns utbildning i toppklass med inriktning mot de lokala och regionala arbetsgivarnas behov.
  • Genom att alla barn och elever når målen tar vi ansvar för kommunens framtid och utveckling.
  • Det finns ett brett utbud av bostäder som ger alla möjligheter till ett bra boende.
  • Det goda ledar- och medarbetarskapet skapar attraktiva arbetsplatser, med många goda ambassadörer.

 

Sidan senast granskad den 9 augusti 2016