Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Hur vet jag vilken kurslitteratur jag ska köpa?

Hur vet jag vilken kurslitteratur jag ska köpa?

I antagningsbeskedet finns länkar till informationshäften där det finns litteraturlista.

Informationshäften finns även här på vår hemsida

Till kurser på grundläggande nivå och på SFI får man låna läroböcker. 

Sidan senast granskad den 17 mars 2023