Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Utvecklingsprojekt

Just nu pågår flera större utvecklingsprojekt runt om i kommunen. Från promenadstråk och miniarenor, till markreserver och planer på en ny infart söderifrån till Västervik. Här kan du läsa mer om de pågående utvecklingsprojekten och framtidsvisionerna!

Nedan ser du en karta som visar våra utvecklingsprojekt

Sidan senast granskad den 4 december 2023