Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Utvecklingsprojekt

Det finns flera större utvecklingsprojekt runt om i kommunen. Från promenadstråk och miniarenor, till markreserver och planer på en ny infart till Västervik söderifrån. Här kan du läsa mer om de inplanerade utvecklingsprojekten och framtidsvisionerna.

Karta över utvecklingsprojekt i Västerviks kommun.

Filtrering

Filtrera på en eller flera kategorier. Du kan välja en eller flera.
Filtreringsalternativ

Område

Status

Utvecklingsprojekt

Nya Lucerna – för framtida generationer

Nya Lucerna – för framtida generationer

Arbetet med det nya avloppsreningsverket på Lucerna är påbörjat. Byggstarten markerar en milstolpe i arbetet för att säkerställa en god vattenmiljö i Västervik för framtida generationer. Varför görs ...

Västervik, Pågående, Bygga, bo och miljö

Nya Bökensved – kommunens största folkhälsosatsning

Nya Bökensved – kommunens största folkhälsosatsning

Bökensved är Västerviks största idrottsplats. Här finns i dagsläget bland annat fotbollsplaner, ishall, simhall och rackethall. Området är i behov av upprustning. Därför ska vi modernisera och utveckl...

Västervik, Uppleva och göra, Bygga, bo och miljö, Pågående, Uppleva och göra

Storgatan – en trivsam gata med utrymme för umgänge

Storgatan – en trivsam gata med utrymme för umgänge

Mitt i centrala Västervik finns Storgatan. En av stadens mer trafikerade gator, och en plats som omges av butiker och salonger, kaféer och restauranger. För att göra det mer trivsamt att vistas längs ...

Västervik, Trafik och gator, Kommande, Trafik och gator

Stora Trädgårdsgatan – för cyklisternas skull

Stora Trädgårdsgatan – för cyklisternas skull

Stora Trädgårdsgatan i Västervik genomgår stora förändringar. En ny gång- och cykelväg byggs, samtidigt som ett antal cykelöverfarter skapas för att ge cyklisterna företräde. Dessutom prioriteras kol...

Västervik, Pågående, Trafik och gator

Skeppsbrottet – länken mellan udden och staden

Skeppsbrottet – länken mellan udden och staden

Drömmen om en strandpromenad genom centrala Västervik är sann. Första etappen av det som ska bli ett sammanhängande gång- och cykelstråk från Barlastudden med centrum till Tändsticksområdet är klar. V...

Västervik, Slutfört, Bygga, bo och miljö

Slottsruinen – den historiska utkiksplatsen

Slottsruinen – den historiska utkiksplatsen

Stegeholms slottsruin, med dess en spännande historia, är en perfekt plats för att avnjuta den oslagbara utsikten över Gamlebyviken och inloppet till Västervik. Åren hade dock börjat sätta sina spår, ...

Västervik, Slutfört, Trafik och gator

Miniarenorna – spontanidrott för alla

Miniarenorna – spontanidrott för alla

På åtta tätorter i Västerviks kommun har det under 2023 och 2024 byggts miniarenor. Miniarenorna ser lite olika ut på de olika platserna men syftar alla till ökad spontanidrott, lek och gemenskap för ...

Edsbruk, Gamleby, Gunnebo, Hjorted, Loftahammar, Överum, Västervik, Ankarsrum, Blackstad, Pågående, Uppleva och göra

Kulbacken och Tändstickan – låter fler upptäcka mer

Kulbacken och Tändstickan – låter fler upptäcka mer

Entrén till Tändsticksområdet, med Tändsticksbergets naturreservat och Kulbacken har fått ett lyft. Projektet är en del i arbetet att förlänga gångstråket från staden i riktning mot Notholmen, och gör...

Västervik, Slutfört, Trafik och gator

Visvägen – ett stycke lokal musikhistoria

Visvägen – ett stycke lokal musikhistoria

På Visvägen hyllas artister som genom sin musik betytt mycket för Visfestivalen och Västervik. Vägen har fyllts med nya namn sedan 2020. Vad har gjorts? Den första etappen av Visvägen finns längs med ...

Västervik, Pågående, Trafik och gator, Uppleva och göra

Markreserver – nya möjligheter för verksamheter och industri

Markreserver – nya möjligheter för verksamheter och industri

Västervik har idag nästan ingen mark att direkt erbjuda den som vill starta en verksamhet eller industri. Bristen på planlagd mark gör att vi riskerar att gå miste om nyetableringar. Vi vill därför sk...

Västervik, Kommande, Jobb och företagande

Ny infart söderifrån till Västervik – vägen framåt

Ny infart söderifrån till Västervik – vägen framåt

En sydlig infart till Västervik har diskuterats bland stadens invånare och politiker sedan 1950-talet. Det finns tydliga risker med att bara ha en väg in eller ut från staden, särskilt med tanke på d...

Västervik, Kommande, Trafik och gator

Sidan senast granskad den 12 februari 2024