Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Fiske på kommunens vatten

Västerviks kommun tillåter visst fiske, bland annat med nät, på en del av kommunens fiskevatten.
Berörda områden och regler framgår av fiskekartan. Du hittar kartan i pdf-format under rubriken relaterade dokument.

Notera att det utöver kommunens egna bestämmelser finns nationell fiskerilagstiftning och förordningar som kan påverka om och när du får fiska. Det är den som fiskar som ansvarar för att hålla sig uppdaterad med de vid var tidpunkt gällande bestämmelserna.

Reglerna kring fiske på kommunens vatten baseras på beslut av Kommunstyrelsen på 70- respektive 90-talet och får i vissa delar ses som föråldrade. Hos Enheten för Samhällsbyggnad pågår ett arbete med revidering.

Kontakt, Fiske på kommunens vatten
Rickard Ljunggren. Telefon: 010-355 40 29. E-post: mex@vastervik.se

Sidan senast granskad den 1 juli 2024