Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Finns det en risk att elen tar slut?

Finns det en risk att elen tar slut?

Enlig MSB finns en risk denna vinter som vi måste förbereda oss på. Då blir det antingen planerade strömavbrott i delar av samhället, så kallad styrel, eller manuell förbrukningsfrånkoppling då större regioner helt kopplas bort tillfälligt.

Genom att minska elförbrukningen totalt kan vi också minska risken för bortkoppling.

Sidan senast granskad den 2 november 2022