Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Vad är effektbrist?

Vad är effektbrist?

När det sammanlagda behovet av energi vid en viss tidpunkt kan inte täckas av egen produktion eller import.

Sidan senast granskad den 2 november 2022