Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Varför måste vi spara el i Västerviks kommun?

Varför måste vi spara el i Västerviks kommun?

På grund av kriget i Ukraina har det blivit elbrist i Europa då många länder inte längre köper gas från Ryssland. Inom EU har vi en gemensam elmarknad och därför stiger priset så hastigt även för oss här i Västervik. Priset påverkas också av närheten till egenproducerad el. EU har bestämt att alla länder solidariskt måste hjälpa till att hålla elkonsumtionen nere så att inte elen tar slut helt och hållet i något land. Om den totala energikonsumtionen i EU minskas blir elen också billigare för alla.

Sidan senast granskad den 2 november 2022