Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Val 2022 – rösta i Västerviks kommun

2022-08-23

Söndagen den 11 september 2022 är det val till riksdag, region- och kommunfullmäktige. Det är möjligt redan från den 24 augusti att förtidsrösta. I Västerviks kommun är biblioteken i Ankarsrum, Gamleby och Västervik samt kommunhuset röstningslokaler under förtidsröstningen. Öppettiderna ser lite olika ut mellan lokalerna, som är öppna under bibliotekens ordinarie öppettider med ändring att förtidsröstningen i Gamleby även är öppen den timme som biblioteket har lunchstängt. På valdagen är vallokalerna öppna 8.00-20.00 för att ta emot röster. På ditt röstkort ser du vilket valdistrikt och vallokal som du tillhör.

Om väljaren har svårt att ta sig till lokalerna som är öppna för röstning så finns det flera sätt att få hjälp. Valmyndigheten och valnämnden i Västerviks kommun arbetar för att det ska vara enkelt och säkert att rösta, hälsar kommunens valhandläggare.

I Västerviks kommun arbetar tre valhandläggare med att planera och organisera valarbetet och genomföra valnämndens beslut. Det är Malin Davidsson, Susanne Svensson och Sofie Westerlund som är valhandläggare. Arbetet börjar ungefär 1,5 år innan valet och sedan ska många delar falla på plats under en tre veckors-period då röstning och preliminär rösträkning sker i Västerviks kommun innan rösterna lämnas till länsstyrelsen i Kalmar län som gör det slutliga räkningen. Valorganisationen är en tillfällig organisation med 200 röstmottagare som gör en fantastisk insats under valet, för att alla ska kunna lämna sin röst på ett tryggt och säkert sätt.

Här kan du läsa mer om var, när och hur du kan rösta i Västerviks kommun och arbetet med säkerhet och tillgänglighet för att alla ska kunna rösta och för genomförandet av ett säkert val.

Förtidsrösta

Förtidsröstningsperioden börjar den 24 augusti och pågår fram till och med valdagen 11 september 2022. Det ska finnas minst en lokal öppen för förtidsröstning under denna period. I Västerviks kommun är kommunhuset på Fabriksgatan 21 röstningslokal på söndagar, även på valdagen. Övriga dagar under förtidsröstningsperioden är det biblioteken i Ankarsrum, Gamleby och Västervik som är röstningslokaler. De tar emot förtidsröster från alla som har rösträtt, oavsett om du är skriven i Västerviks kommun eller inte. Ta med legitimation och röstkort, och har du inte fått röstkort så kan röstmottagare hjälpa till att skriva ut dubblettröstkort. Om du inte har någon id-handling kan en annan person intyga att du är du. Den person som intygar måste då visa en id-handling.

Västerviks gymnasium och anstalten är tillfälliga röstningslokaler under en dag, för att nå ut och underlätta för väljarna att rösta.

Rösta i vallokal

På valdagen är vallokalerna öppna 8.00-20.00 för att ta emot röster. På ditt röstkort ser du vilket valdistrikt och vallokal som du tillhör. Till detta val är det flera röstberättigade som får en ny vallokal och även tillhör ett annat valdistrikt.

På röstkortet ser väljaren vilket valdistrikt och vallokal som den tillhör. Inför varje val gör vi en inventering av vallokaler för att de ska vara tillgängliga för väljarna och röstmottagningen. Vi har nya vallokaler för 5 distrikt och även flera röstberättigade som få en ny vallokal då valdistriktsindelningen är ändrad. Bakgrunden till ändringen är att valnämnden ville jämna ut antalet röstberättigade mellan distrikten, följa vallagens krav på antal röstberättigade ta höjd för nya bostadsområden och låta väljare som har haft långt till vallokalen kunna tillhöra en vallokal på närmare håll. Röstmottagarnas arbete kommer också att kunna effektiviseras genom en jämnare fördelning mellan distrikten, säger Sofie Westerlund på valkansliet.

Antalet valdistrikt är oförändrat, Västerviks kommun har 23 distrikt. En större ändring är att Västrum upphör som eget valdistrikt och delas in i tre närliggande och ett nytt valdistrikt bildas i området för Norrlandet, Piperskärr och Gränsö.
De valdistrikt som får nya vallokaler är Piperkärr-Gränsö, Marieborg, Johannesdal, Blackstad-Odensvi och Peru, där den sistnämnda har ny lokal på samma adress.

Om du inte kan ta dig till en röstningslokal eller vallokal så kan du få hjälp att rösta. På kommunens hemsida www.vastervik.se/val och Valmyndighetens webbplats, www.val.se, finns mer information. Du kan också ringa om du har frågor, valnämndens kansli har telefon 0490-25 47 00 och Valmyndighetens servicetelefon når du via 020-825 825 och om du ringer från utlandet +46 (0) 771-27 09 99.

Sidan senast granskad den 23 augusti 2022