Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

De tre högstadieskolor som blandat när- och fjärrundervisning återgår 24 maj till undervisning på plats i skolorna

2021-05-18

Samtliga kommunala högstadieskolor i Västerviks kommun öppnar för undervisning på plats för alla elever från och med 24 maj. Det blir följden av kommunens barn- och utbildningschef Magnus Bengtssons beslut under tisdagen.

De fyra kommunala högstadieskolorna i Västerviks kommun har bedrivit undervisning på lite olika vis med utbildning på plats och med fjärrundervisning under våren. Nu har barn- och utbildningsförvaltningens chef Magnus Bengtsson beslutat att inte förlänga beslutet om blandning av när- och fjärrundervisning för de tre skolorna Östra Ringskolan i Gamleby, Ellen Keyskolan och Ludvigsborgsskolan i Västervik. De tre skolorna kommer nu att övergå till undervisning enbart på plats. Även Ankarsrumsskolans högstadium har närundervisning för alla elever sedan tidigare. Förhoppningsvis gäller beslutet för resten av terminen. Det betyder att samtliga fyra kommunala högstadieskolor bedriver närundervisning från och med 24 maj.

Vi har inväntat en trend med förbättrad smittstatistik och nu är vi där med sjunkande siffror fyra veckor i rad. Det är ett bra läge för att ta tillbaka alla elever till våra högstadier, säger Magnus Bengtsson, barn- och utbildningschef i Västerviks kommun. Han fortsätter:
Det känns skönt att vi kan ge det här beskedet nu, det är inte många veckor som återstår av vårterminen och vi längtar efter att träffa alla elever på plats i skolorna igen. Men samtidigt kommer vi att vara mycket vaksamma över smittutvecklingen och vi är redo att fatta nya snabba beslut om det skulle behövas.

Den regionala smittutvecklingen i Kalmar län skiljer sig lite från den som varit i Västerviks kommun senaste månaden. I kommunen har antalet nya smittade per vecka gått ner mer än 65 procent under de senaste fyra veckorna. Senaste preliminära veckosumman 54 nya smittade kan jämföras med de sjudagarsperioder som vecka 15, som har haft störst smittspridning, då mer än 170 personer smittats per vecka.

Vi vet att undervisning på plats i skolans lokaler är det bästa för de allra flesta elever och det känns väldigt bra att nu kunna välkomna våra elever tillbaka till skolan, säger Västerviks kommuns grundskolechef Ewa Myhrén och hon avslutar:
Det känns så bra så att vi nu kan avsluta terminen på plats för alla och det gör att vi också får chansen att avsluta på bästa sätt för alla elever och även ge alla våra ungdomar en riktigt bra start på sommaren.

Sidan senast granskad den 18 maj 2021