Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Tre av kommunens fyra högstadieskolor fortsätter med mix av fjärrundervisning till och med 21 maj

2021-05-05

De fyra kommunala högstadieskolorna i Västerviks kommun har bedrivit undervisning på lite olika vis med utbildning på plats och med fjärrundervisning under den senaste månaden. Nu har barn- och utbildningsförvaltningens chef Magnus Bengtsson beslutat att arbetssätten från de senaste veckorna kommer att fortsätta ytterligare två veckor på samma sätt.

Det innebär att eleverna på Ankarsrumsskolans högstadium fortsätter på plats på heltid, medan eleverna på Östra Ringskolan i Gamleby och på både Ellen Keyskolan och Ludvigsborgsskolan i Västervik kommer att fortsätta att mixa undervisning på plats med fjärrundervisning till och med 21 maj.

Vi har helt enkelt inte tillräckligt få nya coronafall i våra samhällen ännu för att helt kunna återgå till undervisning på plats i alla våra högstadieskolor. På det här sättet vill vi möjliggöra en utglesning i de här tre skolorna, säger Magnus Bengtsson, barn- och utbildningschef i Västerviks kommun. Han fortsätter:
Det är inte många veckor som återstår av vårterminen nu, men vår ambition är att gradvis försöka öka andelen klasser på plats under slutet av våren. Vi hoppas fortfarande på att kunna ge ett annat besked inom två veckor.

Från och med den 4 maj har också Region Kalmar län kommit med nya rekommendationer om att högstadieelever som varit utsatta för nära kontakt med coronasmittad och som inte haft covid-19 de senaste sex månaderna ska testas. Nära kontakt räknas närmre än två meter i mer än 15 minuter. Då ska man testa sig direkt och sedan igen efter fem dagar. I väntan på provsvar rekommenderas eleverna att inte delta i fritidsaktiviteter utanför skolan. Eleverna får vara i skolan i väntan på testresultatet, kan de delta genom fjärrundervisning är det självklart en fördel.

Vi vill be alla föräldrar att påminna era barn, våra elever, om vikten av att följa de rekommendationer som finns. Det handlar om att hålla avstånd, stanna hemma och testa sig även vid milda symtom, att vara noga med handtvätt och att undvika sociala kontakter. Vi vill också påminna om att det är viktigt att eleverna arbetar var och en hemma framför sin Chromebook under de dagar de har fjärrundervisning, säger Västerviks kommuns grundskolechef Ewa Myhrén och hon avslutar:
Avslutningsvis vill vi rikta ett stort tack för det goda tillsammansarbete vi har haft. Vi ser fram emot fortsatt gott samarbete för våra elevers skull.

Sidan senast granskad den 5 maj 2021