Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Pressmeddelande: Medborgarna får tycka till om integration

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

2018-01-09

Västerviks kommun arbetar med en revidering av integrationsstrategin för 2018-2022. Nu vill kommunen lyssna till medborgarnas idéer för de tillsammans kan arbeta för integration. Förslagen samlas in genom en utställning som startar onsdag 10 januari i Galleria Storgatan, Västervik.

– Vi vill bli fler i Västerviks kommun och hoppas att den som är född i ett annat land och kommer till vår kommun väljer bosätta sig, arbeta och leva här. Det har genomsyrat arbetet i integrationsstrategin 2015-17. Nu har demokratiberedningen gett tjänstepersonerna i uppdrag att revidera strategin för 2018-2022. Vi vill lyssna på så många röster som möjligt för att få en väl förankrad strategi, säger demokratiberedningens och kommunfullmäktiges ordförande Dan Nilsson (S).

Integrationsstrategin styr integrationsarbetet som sker utöver det som är lagstadgat, såsom SFI och mottagning av nyanlända.
– Vi vill samla in goda idéer för hur vi tillsammans kan jobba för ett samhälle där alla känner sig välkomna och får möjlighet att vara delaktiga, berättar integrationsstrateg Elisabet Sjöstrand

Medborgarna kan lämna förslag både på plats och via Västerviks kommuns hemsida. På vissa tider finns personal från kommunen på plats för att svara på frågor om integrationsarbetet.
– Kommunen, civilsamhället och näringslivet har tillsammans genomfört över 70 projekt och aktiviteter som främjar integration mellan 2015-2017. Det är jättebra! Integration är en ömsesidig process som är beroende av alla som lever i vårt samhälle. Ett bra samarbete med civilsamhället och näringslivet är avgörande för att lyckas, säger Elisabet Sjöstrand.

Arbetet med revideringen av integrationsstrategin har förankrats genom dialoger med utrikes födda personer, representanter från föreningslivet, tjänstepersoner inom kommunen och ungdomar. Genom denna utställning lyssnar kommunen till medborgarna och i februari genomförs en dialog med näringslivet.

Utställningen startar i Västervik (Galleria Storgatan 10-16 januari) och fortsätter sedan till Gamleby (Köpcentrum 17-21 januari), Edsbruk (Bruksgården 22-23 januari), Överum (25-26 januari), Ankarsrum (29, 31 januari) och Gunnebo (1-2 februari) för att sedan avslutas på Stadsbiblioteket (5-10 februari).

För mer information kontakta:

Elisabet Sjöstrand,

integrationsstrateg
Telefon: 0490-25 50 75 
Mejl: elisabet.sjostrand@vastervik.se

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.