Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Förlängning på tre år för projektet föreningslots

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

2018-03-05

Sedan oktober 2016 har projektet föreningslots matchat nyanländas intressen mot föreningslivets utbud. Nu förlängs projektet med tre år. Tjustbygdens Sparbank går in som medfinansiär och projektet får tre nya fokusområden; en väg att komma in, en väg att nå ut och stöd till föreningslivet. Målet är att jobba för ett hållbart integrerat föreningsliv i Västerviks kommun.

– Social sammanhållning är en av de viktigaste faktorerna för att komma in i samhället. Det känns mycket bra att vi kan fortsätta erbjuda en väg in till vårt fantastiska föreningsliv för de som av olika anledningar inte känner till det, säger Johannes Löf, föreningslots på Västerviks kommun.

Nya fokusområden gör att föreningslotsen bland annat kan jobba med en bredare målgrupp.
– Genom föreningslots kan vi nu hjälpa utrikesfödda personer med uppehållstillstånd, ensamkommande och asylsökande barn, nationellt inflyttade personer samt unga vuxna med risk att fastna i utanförskap att komma i kontakt med föreningslivet, säger Johannes Löf.

Andra förändringar för projektet är att föreningslotsen nu ska erbjuda stöd till föreningar i marknadsföring av evenemang och hjälp med översättningar. Föreningslotsen kommer även fortsätta stötta föreningslivet genom att ordna utbildning i föreningskunskap samt en ledarutbildning.

– Att vara ideellt engagerad ger så mycket tillbaka; dels för individen genom ett större kontaktnät och en tydligare känsla av sammanhang, men också till alla de som deltar i föreningslivets många aktiviteter inom såväl kultur som idrott. Genom att hjälpa till att få fler att förstå hur mycket positivt det ger att vara engagerad ideellt hoppas vi kunna få föreningslivet i vår kommun att blomstra, säger Johannes Löf.

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.