Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Pressmeddelande: Föreningsliv bidrar starkt till integration i kommunen

2016-06-21

Sedan slutet av 2015 har en kommunstyrelsens förvaltning fört en kontinuerlig dialog med föreningslivet i Västerviks kommun om integration - om behov av nya mötesplatser och vägar in i samhällslivet för nyanlända. Med integrationsfonden kom nya möjligheter för föreningslivet att bidra i integrationsarbetet och arbeta med unika föreningsinitiativ. Sedan utlysningen av integrationsfondens medel har 6 500 000 investerats i projekt och aktiviteter med bäring på integration.

33 unika projekt beviljats medel ur fonden med en ungefärlig fördelning på:

  • Kompetensförsörjning 4 340 000 kronor.
  • Språkutveckling 430 000 kronor.
  • Delaktighet i förenings och kulturliv 1 550 000 kronor.

De återstående 1 500 000 i integrationsfonden kommer framöver beviljas till projekt med bäring på språkutveckling, för att stärka de nyanländas möjligheter till språkinlärning utanför utbildningsinsatser som tex SFI. Språket är nyckeln till integration och kommunstyrelsens förvaltning väljer att fokuserar resterande medel på detta område.

22 föreningar har engagerat sig i unika integrationsinitiativ och skapat projekt för integration. Med fokus på inkluderande genom idrott och kulturverksamhet, genom möjligheter att öva svenska på mötesplatser som språkcaféer. Ett genomgående ambitiöst och engagerat arbete för att erbjuda nyanlända och asylsökande aktiviteter och projekt som ger bättre förutsättningar för att bli delaktiga i samhällslivet och komma in i vår kommun.

Integrationsstrateg Elisabet Sjöstrand säger:

- Jag önskar vi kunde mäta integrationsnyttan på ett bra sätt, i möten och dialog med föreningar och medlemmar förstår jag att det inkluderas och öppnas dörrar på helt nya sätt i vår kommun. Det är ett arbete tillsammans och i samverkan som är igång och det fungerar väldigt bra i vår kommun. Kommunen är mycket tacksam för den starka och kloka kraft som föreningslivet är för integration i kommunen.

- Bland annat har landsbygden, med orterna som Totebo, Ankarsrum, Edsbruk, Odensvi och Blackstad har engagerat sig på bredden och startat språkcaféer, mötesplatser och idrottsaktiviteter för nyanlända och asylsökande vilket leder till integration på orten och ett socialt hållbart samhälle. Många fantastiska ideella krafter som arbetar tillsammans för att välkomna och visa vägar in i förenings- och samhällsliv, avslutar Elisabet Sjöstrand.

Kommunen har nyligen beviljats medel av Länsstyrelsen för att anställa en föreningslots som särskilt ska matcha nyanlända med tydliga fritidsintressen och hobbies med föreningar i kommunen och få möjlighet att visa på det smörgåsbord av föreningsliv som är unikt för Västervik. Uppstart i höst och i samverkan med Tjust FF, Västerviks Ishockeyklubb, Västerviks Simsällskap, Tjust Bandy, Gunnebo Musikkår, Västerviks Orkesterförening, samt Smålandsidrotten.

För mer information, vänligen kontakta

Elisabet Sjöstrand

Integrationsstrateg
Enheten för Arbete och Kompetens
Västerviks kommun
Tel: 0490-25 50 75
E-post: elisabet.sjostrand@vastervik.se

Sidan senast granskad den 21 juni 2016