Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Pressmeddelande: Ny föreningslots matchar nyanländas intressen med föreningar i kommunen

2016-11-03

I mitten av oktober började Johannes Löf sitt arbete som föreningslots, en nyinrättad tjänst i Västerviks kommun. I Johannes uppdrag ingår att matcha nyanländas intressen med föreningslivets utbud. Tjänsten är en projektanställning från oktober 2016 till december 2017. Projektet är en del i kommunens flyktingmottagande och integrationsstrategi. Projektet finansieras med medel från Länsstyrelsen.

Johannes kommer vara en lots för nyanlända in i föreningslivet och visa dem de positiva upplevelserna med föreningsengagemang.

- Föreningslivet i Västerviks kommun erbjuder många fantastiska mötesplatser. Att få vara del av ett sammanhang utifrån sina egna intressen är enormt värdefullt och viktigt, inte minst för nyanlända, berättar Johannes.

- Engagemang i föreningslivet och ökad kontakt med civilsamhället är en bra väg för att öka sin förståelse för hur det nya samhället ser ut och fungerar. Att kunna bidra till att berika såväl våra nya medborgare som kommunens föreningar känns både angeläget och spännande.

För mer information kontakta:

Johannes Löf

Föreningslots, enheten för arbete och kompetens
0490-25 51 03
johannes.lof@vastervik.se

Sidan senast granskad den 3 november 2016