Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 13.00-14.00
0490-25 50 51

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef Utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Wiklund Enström
0490-25 50 36
theresia.wiklund-enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Du har valt:

19 träffar på "feriepraktik" och "2021" bland "PDF-dokument" inom Västerviks kommuns webbsidor

[PDF]Anmalan-feriepraktik-företag-2021

2021-02-10

skickas eller mailas till: - Praktikservice - Enheten för arbete och kompetens - Edholmsgatan ... Feriepraktik 2021 Sista anmälningsdag: 15 mars I samarbete med: Företag/organisation Organisationsnummer Besöksadress ...

Filstorlek: 913 Kb

[PDF]Anmalan-feriepraktik-kommun-foreningar-2021

2021-02-10

för arbete och kompetens - Edholmsgatan 15 B ... 2021 Sista anmälningsdag: 15 mars Arbetsplats Organisationsnummer ... Handledare Telefon/e-post Verksamhetsbeskrivning Feriepraktik: Utbildningsplan/innehåll och arbetsmoment ...

Filstorlek: 792 Kb

[PDF]Arsredovisning-2019-200331

2020-08-19

Livskvalitet varje dag 2019 Årsredovisning Beslutad av kf 2020-03-23 ... 2021, ligger den beräknade KPI-inflationen därför mycket nära KPIF-inflationen några år. Vad gäl- ler löneökningarna antas den måttliga ökningen ...

Filstorlek: 2029 Kb

[PDF]Delarsrapport-1908312

2020-04-15

Livskvalitet varje dag Augusti 2019 Delårsrapport VÄSTERVIKS KOMMUN 212000-0779 ... 2021 och med 0,7 procent 2022. Enligt regeringen väntas det kommunala skatteunderlagets ökningstakt mattas något framöver, främst ...

Filstorlek: 4080 Kb

[PDF]Delarsrapport-kommunen-godkand-kf-161031

2017-02-09

Förslag 20161010 till ks Västerviks kommun delårsrapport januari-augusti 2016 Godkänd av KF ... feriepraktik som ger unga ett inträde till - arbetsmarknaden, inspirationsdagar för åk 9 och - gymnasieelever med besök ...

Filstorlek: 2368 Kb

[PDF]6-arsredovisning-vasterviks-kommun-2016

2017-03-17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - Kommunfullmäktige 9 (39) 2017-03-27 Justerandes sign - Kommunfullmäktige ... feriepraktik som - ger unga ett inträde till arbetsmarknaden, inspirationsdagar - för åk 9 och gymnasieelever med ...

Filstorlek: 8945 Kb

[PDF]Arsredovisning-2016-komprimerad-beslutad-kf20170327

2017-05-03

Västerviks kommun årsredovisning 2016 Beslutad i kf 2016-03-27 Snabbfakta 2016 2015 2014 2013 2012 ... feriepraktik som - ger unga ett inträde till arbetsmarknaden, inspirationsdagar - för åk 9 och gymnasieelever med ...

Filstorlek: 0 Kb

[PDF]Arsredovisning-2016

2017-04-21

Västerviks kommun årsredovisning 2016 Beslutad i kf ... feriepraktik som - ger unga ett inträde till arbetsmarknaden, inspirationsdagar - för åk 9 och gymnasieelever med besök hos industrier - och på sjukhuset, insatser ...

Filstorlek: 2258 Kb

[PDF]5-delarsrapport-kommunkoncernen-jan-aug-2016

2016-10-21

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - Kommunfullmäktige 13 (51) 2016-10-31 Justerandes sign - Kommunfullmäktige 0490-25 40 00 ... feriepraktik som ger unga ett inträde till - arbetsmarknaden, inspirationsdagar för åk 9 och - gymnasieelever ...

Filstorlek: 1674 Kb

[PDF]Översikt-handlingsplan-integrationsstrategi-2015-2017

2018-01-09

Handlingsplan Integrationsstrategi Betydelse färgmarkering Påbörjad Kommande Avslutat Aktivitet Ansvar Tidsplan Kommentar Fastighetsägarskola Enheten för arbete och ... 2021 § 37a medel av Länsstyrelsen för projektet ...

Filstorlek: 164 Kb

Filtreringsalternativ

Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 13.00-14.00
0490-25 50 51

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef Utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Wiklund Enström
0490-25 50 36
theresia.wiklund-enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun