Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 51

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef Utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Wiklund Enström
0490-25 50 36
theresia.wiklund-enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

51 träffar på "feriepraktik" och "2020" inom Västerviks kommuns webbsidor

[PDF]Arsredovisning-20140331-faststalld-kf

2015-10-08

Godkänd av kf 20140331 §46 Snabbfakta 2013 2012 ... 2020 skall 90 procent av kommunens invånare ha tillgång ... åk 9 i grundskolan till åk 3 i gymnasiet erbjuds feriepraktik och kommunen har tillskapat 55 så kallade ...

Filstorlek: 2656 Kb

[PDF]Kf180521-16-anmalningar-webb

2018-05-09

Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige 26 (26) - 2018-05-21 Justerandes sign Kommunfullmäktige ... feriepraktik som kommunen erbjuder. Förvaltningen har för avsikt att i samarbete med Västervik Framåt AB och i samråd ...

Filstorlek: 1909 Kb

[PDF]11a-budget-2017-efter-ks160607

2016-06-10

Västerviks kommun Budget 2017 ekonomisk planering 2018-2019 visioner, prioriteringar och resurser ... 2020 ska det vara 100 %). · Koldioxidutsläppen från kommunkoncernens tjänsteresor med bil har minskat med minst 5 % år ...

Filstorlek: 1575 Kb

[PDF]8-delarsrapport-2014

2015-10-08

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 11 (21) 2014-10-13 Justerandes sign - Kommunstyrelsen ... 2020, med målet att 90 % av kommunens befolkning skall ha möjlighet att ansluta sig till minst 100 megabits fiberkapacitet. ...

Filstorlek: 1786 Kb

[PDF]Delarsrapport-20130831-ks

2015-10-08

Delårsrapport januari-augusti 2013 Kommunstyrelsens förslag 2013-10-14 § 310 Delårsrapport ... 2020, med målet att 90% av kommunens befolkning skall ha möjlighet att ansluta sig till minst 100 megabits fiberkapacitet. ...

Filstorlek: 2087 Kb

[PDF]Delarsrapport-20141006-ks

2015-10-08

Förslag 20141007 till ks Västerviks kommun delårsrapport januari-augusti 2014 VÄSTERVIKS KOMMUN ... 2020, med målet att 90 % av kommunens befolkning skall ha möjlighet att ansluta sig till minst 100 megabits fiberkapacitet. ...

Filstorlek: 1827 Kb

[PDF]Delarsrapport-1908312

2020-04-15

Livskvalitet varje dag Augusti 2019 Delårsrapport VÄSTERVIKS KOMMUN 212000-0779 ... 2020. SKL ser nu både statistik och indikatorer som pekar på en försvagad svensk konjunktur med inbromsande BNP-tillväxt. Sysselsättningen ...

Filstorlek: 4080 Kb

[PDF]Budget-2017-160630

2016-06-30

Västerviks kommun Budget 2017 ekonomisk planering 2018-2019 visioner ... 2020 ska det vara 100 %). · Koldioxidutsläppen från kommunkoncernens tjänsteresor med bil har minskat med minst 5 % år 2017 mätt i kg CO2 per årsarbetare. ...

Filstorlek: 1575 Kb

[PDF]6-arsredovisning-vasterviks-kommun-2016

2017-03-17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - Kommunfullmäktige 9 (39) 2017-03-27 Justerandes sign - Kommunfullmäktige ... 2020, och framförallt till följd av många fler äldre, vilket främst skulle påverka äldreomsorgen och hälso- och ...

Filstorlek: 8945 Kb

[PDF]Arsredovisning-2016-komprimerad-beslutad-kf20170327

2017-05-03

Västerviks kommun årsredovisning 2016 Beslutad i kf 2016-03-27 Snabbfakta 2016 2015 2014 2013 2012 ... 2020, och framförallt till följd av många fler äldre, vilket främst skulle påverka äldreomsorgen och hälso- ...

Filstorlek: 0 Kb

Filtreringsalternativ

Boendestöd, kontaktsida

Telefonmottagning Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta

Om du har frågor eller vill ansöka är du välkommen att ringa till vår telefonmottagning.
Måndag–fredag 10.00-12.00
0490-25 50 51

Om du som redan har beslut om boendestöd har några frågor kan du vända dig till:

Områdeschef

Liselotte Månsson
0490-25 52 61
liselotte.mansson@vastervik.se

Enhetschef Utredningsenheten för äldre- och funktionsnedsatta

Theresia Wiklund Enström
0490-25 50 36
theresia.wiklund-enstrom@vastervik.se

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Postadress

Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta
Box 22
593 21 Västervik

E-post

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun