Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Teaterverkstad 3

I detta steg utvecklar vi och ökar svårighetsgraden på skådespelarträningen. Vi kommer under två terminer att arbeta utifrån ett färdigt manus. Genom det praktiska arbetet med pjäsen får vi använda det vi lärt oss samt få förståelse och arbeta med scenografi, rekvisita, regi, smink, mask, ljud och ljus. Målet med detta är att gruppen ska ha en egen föreställning att visa som innehåller de element en teaterföreställning bör innehålla.

Sidan senast granskad den 11 april 2016