Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Snörapport november 2022

Snörapport den 23 november 2022

Västervik

Arbeten med halkbekämpning har pågått hela dagen där behov finns.

Översyn av övergångställen och busshållplatser fortsätter.

Övriga orter i kommunen

Inga rapporter

Sidan senast granskad den 6 december 2022