Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Häckar och buskage

Det är svårt att se en cyklist eller fotgängare bakom en hög och vid häck eller ett högt staket. Varje år skadas människor i onödan för att sikten skyms. Några enkla åtgärder kan rädda liv.

Plan- och bygglagen säger att du ska sköta din fastighet så att risken för olycksfall begränsas. Det gör du på ett bra sätt om du följer tipsen i foldern för "Information till tomtägaren".

Som villaägare har du också skyldighet att se till att din häck inte växer ut över trottoaren eller ut över gång- och cykelbana så den hindrar de som vill gå förbi.

Upptäcker du platser där det är problem så ska du meddela detta till kundtjänst samhällsbyggnad genom att ringa 010-355 49 50 eller mejla sbe.kundtjanst@vastervik.se

Sidan senast granskad den 13 november 2023