Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Introduktion

Varmt välkommen som medarbetare inom äldreomsorgen (ÄO) och Funktionsstöd i Västerviks kommun. På den här sidan har vi samlat olika introduktionsfilmer som vi vill att du tittar på och olika dokument som vi vill att du läser innan du börjar arbeta hos oss. Tanken är att du på så sätt ska få kunskaper om arbete med äldre och personer med funktionsnedsättning och därmed kunna komma väl förberedd till din arbetsplats.

Steg 1 - filmer att börja med

Här nedan finns filmer som är viktiga att du tittar på innan du kommer till din arbetsplats. De handlar bland annat om din roll och ditt uppdrag, praktiska frågor, etik och bemötande, tystnadsplikt, dokumentation, avvikelser, hygien samt arbetsteknik. Tryck på länkarna nedan för att komma till filmerna:

1. Introduktion om ÄO och OF (1 timme och 10 minuter)

2. Basala hygienrutiner - grund (3 minuter)

3. Basala hygienrutiner - fördjupning (36 minuter)

4. Arbetsteknik och rehabiliterande arbetssätt (totalt 31 minuter) (se följande filmer: 1-3, 5-7, 9-11 och 14 samt läs igenom de fem dokumenten till höger)

Steg 2 - när det är dags för läkemedelsdelegering

Om din chef vill att du får delegering av sjuksköterska för att kunna överlämna läkemedel behöver du först titta på filmen samt genomföra utbildning i Visible Care. När du har fått godkänt på utbildningen visar du upp ditt kursintyg för sjuksköterskan.

5. Film om läkemedel och medicindelegering (1 timme och 40 minuter)

Återigen: varmt välkomna till oss!

Sidan senast granskad den 20 september 2023