Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Riksfärdtjänst

Riksfärdtjänst är till för dig som har ett stort och varaktigt funktionshinder och på grund av detta inte kan resa till normala reskostnader.

I Västerviks kommun är det Kalmar Länstrafik, KLT, som sköter riksfärdtjänst. På deras hemsida kan du läsa om vem som har rätt till riksfärdtjänst. Där kan du också ansöka om ett tillstånd.

Sidan senast granskad den 1 juli 2024