Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

Fax

0490-25 40 61

E-post

vasterviks.kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)

Svenska kyrkan har som uppdrag att sköta begravningar för alla invånare. Det gäller oavsett om man är medlem i kyrkan eller inte. Därför tar de ut begravningsavgift av alla medborgare, även om du inte är medlem i Svenska kyrkan.

I avgiften ingår det rätt till:

  • gravplats,
  • gravsättning, 
  • kremering, 
  • diverse transporter,
  • lokal för begravningsceremonin.

Det är Länsstyrelsen i Östergötland som utser en person med uppgiften att vara ombud för de personers intressen, som inte tillhör Svenska kyrkan.

Om du inte är medlem i Svenska kyrkan så har du inte rätt till en begravningsgudstjänst i Svenska kyrkans ordning. Då kan en begravningsförrättare hålla i begravningsceremonin.

Sidan senast granskad den 19 juni 2017
Innehållsansvarig: Johan Hägglund

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

Fax

0490-25 40 61

E-post

vasterviks.kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)