Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Begravning

Svenska kyrkan har som uppdrag att sköta begravningar för alla invånare. Det gäller oavsett om du är medlem i kyrkan eller inte. Därför tar de ut begravningsavgift av alla medborgare, även om du inte är medlem i Svenska kyrkan.

I begravningsavgiften ingår det rätt till:

  • gravplats
  • gravsättning
  • kremering
  • diverse transporter
  • lokal för begravningsceremonin.

Den avlidnes egen önskan

Försök att ta reda på om den avlidne hade några speciella önskemål om sin egen begravning. Om personen inte har några egna dokument i hemmet kan de finnas lagrade i Vita arkivet hos Fonus eller i Livsarkivet hos Sveriges Begravningsbyråers Förbund, SBF.

Ceremonier

Borgerlig begravning kan alla välja oavsett om man är medlem i Svenska kyrkan, annat samfund eller om man valt att inte tillhöra något samfund alls. För dig som är medlem i en församling är det kanske mest naturligt att välja det samfundets ceremoni.

Om du inte är medlem i Svenska kyrkan så har du inte rätt till en begravningsgudstjänst i Svenska kyrkans ordning. Även begravningar enligt andra trossamfunds ordning är som regel endast möjlig för dig som är medlem i samfundet.

Borgerlig begravning

Borgerlig begravning betyder att ceremonin inte följer några givna ramar. Ceremonin utformas tillsammans med dig som anhörig.

Vem förrättar en borgerlig begravning?

Personen som håller i en borgerlig ceremoni brukar kallas för begravningsförrättare eller officiant. Vid en borgerlig begravning är det inte en präst som håller i ceremonin utan en annan person som du själv väljer. Det finns inga speciella krav på vem som kan vara förrättare.

  • Begravningsbyrån har ofta egna begravningsförrättare eller kan hjälpa dig att hitta en.
  • En vän eller anhörig kan leda begravningen.

Den person som du har utsett till begravningsförrättare håller i ceremonin precis som en präst gör vid en begravning i kyrkan. Du får själv som anhörig vara med och bestämma vad han eller hon ska prata om. Ceremonin kan också innehålla till exempel sång, musik och dikter.

Plats och lokal för den borgerliga begravningsakten

Svenska kyrkan erbjuder lämpliga lokaler för alla begravningar även om du inte är medlem i kyrkan. Det går också att ha begravningen på någon annan plats som du själv väljer. Kostnader för lokal kan tillkomma om du väljer en annan lokal än den som svenska kyrkan erbjuder.

Sidan senast granskad den 23 december 2021