Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Kontakt kring dödsboanmälan

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Telefon

0490-25 40 00 (växeln)

För frågor om dödsboanmälan ta kontakt med:

Eva-Britt Hoff
0490-25 52 85
eva-britt.hoff@vastervik.se

Ann-Cristin Jönsson
0490-25 50 10
ann-cristin.jonsson@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

Röd ros.

När någon har avlidit ska en bouppteckning göras. I vissa fall kan det göras en dödsboanmälan.

När kan en dödsboanmälan göras?

  • När den avlidnes tillgångar bara täcker kostnad för begravning och vissa andra utgifter.
  • När det inte finns någon fast egendom.

Ansöka om dödsboanmälan

Kontakta socialtjänsten i den kommun där den avlidne var bosatt. Gör detta så snart som möjligt efter dödsfallet. 

Socialnämnden prövar om en dödsboanmälan ska göras. I utredningen ser man efter vilka som är dödsbodelägare samt dödsboets ekonomi. Beviljas en dödsboanmälan skickas den vidare till skatteverket.

Viktigt att tänka på:

Ofta behöver handläggare göra ett hembesök i den avlidnes bostad. Bostaden bör därför lämnas orörd tills handläggaren säger att den kan tömmas. 

  • Dödsboets tillgångar ska inte röras förrän utredningen är klar. De ska i första hand användas till att betala begravningen. Kontanter ska sättas in på dödsboets bankkonto.
  • Betala inga räkningar. Meddela fordringsägare om vad som hänt och begär anstånd med skulderna tills dödsboets ekonomi är utredd.
  • Be banken att stoppa autogirobetalningar som finns knutna till den avlidnes konto. Detta gäller ej försäkringar.

Begravningskostnader/betalningsansvar

Den som skriver under en beställning av begravning är också ansvarig att betala den.

Om dödsboet inte har tillgångar som kan betala begravningen kan ekonomiskt bistånd sökas upp till ett halvt basbelopp. Ansökan kan göras först när dödsboanmälan eller bouppteckning är klar. 

Om dödsboet saknar dödsbodelägare

Finns det inga kända dödsbodelägare (som barn, syskon eller föräldrar) kan socialförvaltningen ta ansvar för dödsboet. Det kallas tillfällig förvaltning. Tillfällig förvaltning pågår till det utretts om det finns någon eller några dödsbodelägare.
I de fall det saknas dödsbodelägare träder Allmänna arvsfonden in. 

Sidan senast granskad den 13 oktober 2020
Innehållsansvarig: Annica Pettersson

Kontakt kring dödsboanmälan

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

Besöksadress

Kvarngatan 5, Västervik

Telefon

0490-25 40 00 (växeln)

För frågor om dödsboanmälan ta kontakt med:

Eva-Britt Hoff
0490-25 52 85
eva-britt.hoff@vastervik.se

Ann-Cristin Jönsson
0490-25 50 10
ann-cristin.jonsson@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.